My Dream Mandala

My Dream Mandala in English, Click here!

Virkad i bomullsgarn 8/4

Virknål 3

Mått ca 50cm beroende på (virkfastheten)

Att tänka på:
Varje varv avslutas med en sm i 1:a virkade maskan på varvet.

*-* upprepas runt om

 

Börja med en lm-ring, 5 lm som sätts ihop med 1 sm i 1:a lm.

V1: Om lm- ringen virkas 12 st

V2: Virka 2 st i utrymmet mellan varje st = 24st

V3: Virka 3st mellan varje st-grupp (2st är en st-grupp) = 36st

V4: I utrymmet mellan st-grupperna (3st =st-grupp) virkas en *V-maska = 1st,2lm,1st.

Hoppa över en st-grupp* = 12 V-maskor

V5: I V-maskan virkas 4st (virkas i de 2 lm mellan 2st som bildar ett V), *1lm, 4st i nästa V-maska*

= 12 st ”blomblad”

V6: Börja i 1:a st i ett ”blomblad”, virka 2 fm, 2lm, 2fm *1 relief-dst fram virkas i mittersta st av 3st från V3 (maskorna från V4 & 5 ska ligga fritt bakom releif-dst), 2fm, 2lm, 2fm i nästa ”blomblad”*

V7: OBS!  Detta varv virkas bakom blombladen i V5.
Börja med 1sm om 2:a st i ett ”blomblad”, 6 lm, *1 sm om 2:a st i nästa ”blomblad”, 6lm*
= 12 lm-bågar

V8: Virkas från avigsidan, om varje lm-båge virkas 6st = 72st
Nu kan du vända på arbetet och fortsätta från rätsidan.

V9: Börja i 1:a st i en grupp om 6st. Virka *6 relief-hst bak, 2 st tillsammans om lm på ”blombladets” spets från V6.*

V10: Börja i 1:a hst i en grupp om 6, *fm i samtliga 6hst, 1 relief-fm fram om st-gruppen*
Tänk på att 1:a hst av 6 ligger gömd bakom relief-st. = 84 fm

V11: Börja i valfri fm med en puff + 1lm, *hoppa över 1 fm, puff +1lm i nästa fm*
= 42 puff & 42 lm

V12: Börja om en lm med 1st, om puff virkas *2 releif-st fram, 1st om nästa lm* = 42st + 84 rel st fram.

V13: Börja i utrymmet mellan 2rel st fram som gjorts i puff på V12, virka *5st, 1lm, hoppa över 6st, 5st i utrymme mellan 2 rel st fram i puff, 1lm* =21 ”blomblad”

V14: Börja i 1:a st i ett ”blomblad”, 5 rel st bak, virka följande i de 2 rel st fram från V12= Virka 1st i 2:a st, nästa st virkas i den 1:a st, detta bildar en X-maska. 5 rel st bak om nästa ”blomblad”.

V15: Fm i bakre maskbågen virkas i samtliga maskor. = 147 fm

V16: Börja i valfri fm, *2 fm, 2lm hoppa över 1fm, 2fm, 2lm hoppa över 2fm* Observera att varannan gång hoppar du över 1 fm och varannan 2fm.

V17: börja i en lmbåge med en popcorn, *2st i de 2 fm , 1 popcorn i nästa lm-båge* = 42 popcorn 84st

V18: Virka* hst i båda st mellan popcorn, om popcorn virkas en rel hst fram* = 42 rel hst fram + 84 hst

V19: Börja i en rel hst fram, virka 5 dst i rel hst fram, *hoppa över 2hst, 1 rel dst fram om nästa rel hst fram, hoppa över 2hst, 5dst i nästa rel hst fram*

V20: Börja i en dst-grupp, virka följande:  1hst i dst, 1hst i utrymmet mellan dst totalt ggr = 9hst, hoppa över 1 dst och fortsätt i nästa dst-grupp.

V21: Börja i 1:a hst av 9, virka rel st bak i samtliga 9 hst, 1 relief-dst fram i dst från V19.

V22: Börja i 1:a av 9 rel st bak med en puff, 1lm, hoppa över en st, *1 puff, 1lm, hoppa över en st*

V23: Börja mellan 2 puff med 1st som görs med nedtag i m från V21. *i puff görs en relief-fm fram, i nästa utrymme efter puff virkas 1 st i maskan från V21*

V24: Virka fm i bakre maskbågar i samtliga maskor runt om.

V25: Börja i en fm med 1 st, virka nästa st i fm före fm du gjorde första st i = x-maska
*Hoppa över 1 fm, virka en st, gör nästa st i den över hoppade fm*

V26: Virka 2st i utrymmet mellan st som bildar en X-maska,* hoppa över 2st, virka 2st i utrymmet på nästa X-maska*

V27: Börja i 2:a st i en st-grupp (st-grupp är de 2st som virkades i X-maskan).
Virka en st, virka en st i 1:a st i st-gruppen = X-maska, *hoppa över 1 st i nästa st-grupp, virka 1 st i 2:a st, virka 1 st i den överhoppade st.*

V28: I utrymmet mellan st som bildar en X-maska virkas 3st ihop,* 2lm, 3st ihop i utrymmet på nästa X-maska*

V29: Börja om 2lm, virka 2st, *virka 1rel st fram om de 3st tills, 2st om de 2 lm.*

V30: Virka 1 rel hst bak om varje maska

V31: Börja i en rel hst bak med 1st, 2 lm, 1st = V-maska,* hoppa över 3 rel hst bak, virka 1st, 2 lm, 1st i nästa rel hst bak*

V32: om de 2lm i V-maskan virkas 3st, 1lm, 3st. *1lm hoppa över nästa V-maska, 3st, 1lm, 3t om de 2lm i nästa V-maska*

V33: Börja i lm som är mellan de 2x3st, virka 1st, 1lm, 1st.
Fortsätt med *rel st bak i följande 2st, hoppa över 1 st, virka 1 popcorn om de 2lm i V-maskan från V31, hoppa över 1 st, virka rel st bak i kommande 2st, i lm virkas 1st, 1lm,1st*

V34 Börja runt lm, 1st, 2lm, 1st, * rel hst bak i kommande 2st, hoppa över 1 st, rel fm fram om popcorn, hoppa över 1st, 2 rel hst bak, 1st, 2lm, 1st om lm *

Lycka Till!

 

Kram

Elisabeth

Annons