My Dream Mandala

Virkad i bomullsgarn 8/4 (finns inga färgnummer pga att banderollerna om garnet är försvunnet)

Virknål 3

Mått ca 50cm beroende på (virkfastheten)

Maskbeskrivning:

Första st är alltid 3 lm

Varje varv avslutas med en sm i 1:a virkade maskan på varvet.

*-* upprepas runt om

 

Börja med en magisk ring, 5 lm som sätts ihop med 1 sm i 1:a lm.

V1: Om magiska ringen virkas 12 st

V2: Virka 2 st mellan varje st = 24st

V3: Virka 3st mellan varje st-grupp (2st är en st-grupp) = 36st

V4: I utrymmet mellan st-grupperna (3st =st-grupp) virkas en *V-maska = 1st,2lm,1st.

Hoppa över en st-grupp* = 12 V-maskor

V5: I V-maskan virkas 4st (virkas i lm mellan st som bildar ett V), *1lm, 4st i nästa V-maska*

= 12 st ”blomblad”

V6: Börja i 1:a st i ett ”blomblad”, virka 2 fm, 2lm, 2fm, *1 relief-dst fram virkas i mittersta st av 3 från V3 (maskorna från V4 & 5 ska ligga fritt bakom releif-dst), 2fm, 2lm, 2fm i nästa ”blomblad”*

V7: OBS, Detta varv virkas bakom blombladen i V5.

Börja med 1sm om 2:a st i ett ”blomblad”, 6 lm, *1 sm om 2:a st i nästa ”blomblad”, 6lm*

= 12 lm-bågar

V8: Virkas från avigsidan, om varje lm-båge virkas 6st = 72st

Nu kan du vända på arbetet och fortsätta från rätsidan.

V9: Börja i 1:a st i en grupp om 6st. Virka *6 relief-hst bak, 2 st tillsammans om lm på ”blombladets” spets från V6.*

V10: Börja i 1:a hst i en grupp om 6, *fm i samtliga 6hst, 1 relief-fm fram om st-gruppen*

Tänk på att 1:a hst av 6 ligger gömd bakom relief-st. = 84 fm

V11: Börja i valfri fm med en puff + 1lm, *hoppa över 1 fm, puff +1lm i nästa fm*

= 42 puff & 42 lm

V12: Börja i en lm med 1st, i puff virkas *2 releif-st fram, 1st i nästa lm*

V13: Börja i utrymmet mellan 2st som gjorts i puff på V12, virka *5st, 1lm, hoppa över 6st (varav 2st är i en puff), 5st i utrymme mellan 2st i puff, 1lm* =21 ”blomblad”

V14: Börja i 1:a st i ett ”blomblad”, 5 relief-st bak, virka förljande i V12´s 2 st i puff som hoppades över på V13. Virka 1st i 2:a st av 2, nästa st virkas i den 1:a st, detta bildar en X-maska lm från V13 ska ligga fritt bakom x-maskan,5 relief-hst bak om nästa ”blomblad” från V13.

V15: Fm i bakre maskbågen virkas i samtliga maskor. = 147 fm

V16: Börja i valfri fm, *2 fm, 2lm hoppa över 1fm, 2fm, 2lm hoppa över 2fm* Observera att varannan gång hoppar du över 1 fm och varannan 2fm.

V17: börja i en lmbåge med en popcorn, *2st i de 2 fm mellan lm-bågarna, 1 popcorn i nästa llm-båge* = 42 popcorn 84st

V18: Virka* hst i båda st mellan popcorn, om popcorn virkas en relief-hst* = 126hst

V19: Börja i en hst ovanför en popcorn, virka 5 dst i hst, 1lm, hoppa över 2hst, 1 relief-dst fram i nästa hst som är över en popcorn.

V20: Börja i en dst-grupp, virka 1hst i samtliga 5 dst samt 1hst mellan varje hst, totalt 9 hst.

1lm hoppa över 1 dst och fortsätt i nästa dst-grupp.

V21: Börja i 1:a hst i en st-grupp, virka relief-st bak i samtliga 9 hst, 1 relief-dst fram i dst från V19 lm och om lm från V20.

V22: Börja i en relief-dst från V21 med en puff, 1lm, hoppa över en st, *1 puff, 1lm, hoppa över en st* =

V23: Börja mellan 2 puff med 1st som görs om lm från V22 med nedtag i m från V21. i puff görs en relief-fm fram förutom i puff som är gjord i en relief-dst, där görs en relief- hst fram istället för relief-fm fram. Mellan varje puff görs en st om lm från V22 med nedtag i m från V21. =

V24: Virka fm i samtliga bakre maskbågar runt om. =

V25: Börja i valfri fm med 1 st, virka nästa st i fm före fm du gjorde första st = x-maska

*Hoppa över 1 fm, virka en st, gör nästa st i den över hoppade fm* =

V26: Virka 2st i utrymmet mellan st som bildar en X-maska,* hoppa över 2st, virka 2st i utrymmet på nästa X-maska* =

V27: Börja i 2:a st i en st-grupp (st-grupp är de 2st som virkades i X-maskan på V26).

Virka en st, virka en st i 1:a st i st-gruppen = X-maska, *hoppa över 1 st i nästa st-grupp, virka 1 st i 2:a st, virka 1 st i den överhoppade st.*

V28: I utrymmet mellan st som bildar en X-maska virkas 3st ihop,* 2lm, 3st ihop i utrymmet på nästa X-maska*

V29: Börja i lm mellan st-gr (st-gr = 3 ihop virkade st), virka 2st, *virka 1st i st-gruppen, 2st i lm mellan st-gr.*

V30: Virka 1 hst i varje maska

V31: Börja i en hst med 1st, 1lm, 1st = V-maska,* hoppa över 3 hst, virka 1st, 1lm, 1st i nästa hst*

V32: I V-maskan (lm mellan st) virkas 3st, 1lm, 3st. *1lm hoppa över en V-maska, 3st, 1lm, 3t i nästa V-maska*

V33: Börja i lm som är mellan de 3st i en V-maska = ”topp”, virka 1st, 1lm, 1st.

Fortsätt med *releif-st bak i förljande 2st, hoppa över 1st, virka 1 popcorn om lm med nedtag i V-maskan från V31, hoppa över 1 st, virka relief-st bak i kommande 2st, i lm =”topp” virkas 1st, 1lm,1st*

V34 Sista varvet: Börja i en ”topp”, 1st, 2lm, 1st, * relief-hst bak i kommande 2st, hoppa över en st, relief-fm fram om popcorn, hoppa över 1st, 2 releif-hst bak, 1st, 2lm, 1st om ”toppen” *

Lycka Till!

Tacksam för Dina kommentarer gällande ändringar och förtydliganden som måste göras :).

Kram

Elisabeth

Annonser