Give Away Doily

Give Away Doily in English

Virkad i Catania

Grön med virknål 3,5:
F1 Vit 106
F2 Mint 385
F3 Jade 253

Rosa med virknål 3:
F1 Vit 106
F2 Bast 257
F3 Vintage Pink 423

Storlek: ca 40cm

* _ * = upprepas runt om!

Börja med 5lm som görs till en ring med 1sm i 1:a lm

V1. (F1) om ringen virkas 12 st, tag av garnet och fäst.

V2. (F2) Börja om en st med 1rel hst fram, 1lm, 1 rel hst fram om nästa st, virkas totalt 12 ggr (= 12 st + 12lm)

V3. (F2) Börja i en rel hst fram med en rel fm fram, *om lm virkas 2fm, om nästa rel hst virkas 1 rel fm fram* Virkas totalt 12 ggr (=12 rel fm fram + 24 fm) Tag av garnet och fäst.

V4. (F3) Varvet virkas i bakre maskbågen, virka 1fm i varje maska. (=36fm) Tag av garnet och fäst.

V5. (F1) virkas som V4 (=36fm)

V6. (F1) Börja i en fm med 1st, virka nästa st i fm som är direkt före st du virkade = X-st
*hoppa över 1fm, 1st, 1st i den överhoppade fm* Upprepasrunt om, du ska ha totalt 18 X-st.

V7. (F1) virka 1fm i varje st samt 1fm i utrymmet mellan X-st = börja i en st, virka 1fm, virka nästa fm i nästa st, 1fm i utrymmet innan nästa x-st. (= 54fm) Tag av garnet och fäst.

V8. (F3) Varvet virkas i bakre maskbågen, virka 1fm i varje maska. (=54fm) Tag av garnet och fäst.

V9. (F2) Varvet virkas i bakre maskbågen, virka 1st i varje maska (=54st) Tag av garnet och fäst.

V10. (F3) Börja om en st med en rel hst fram, *1lm, 1 rel hst fram i nästa st* virkas runt om i samtliga 54st (=54 rel hst fram + 54lm) Tag av garnet och fäst.

V11 (F1) Börja i en lm, virka 1 puff, *1lm, hoppa över rel hst, 1 puff i nästa lm* (= 54 puff + 54 lm) Tag av garnet och fäst.

V12. (F2) Börja med 1 rel hst fram om 1 puff, *1 hst om lm, 1 rel hst fram om nästa puff* (= 54 rel hst fram + 54 hst) Tag av garnet och fäst.

V13. (F3) Virka 1 rel hst bak i samtliga maskor (=108 rel hst bak) Tag av garnet och fäst.

V14. (F1) Virka som V13 (=108 rel hst bak)

V15. (F1) börja i en rel hst bak, virka 6st, *1lm, 6st, hoppa inte över någon maska när du gör lm*
(=108st +18lm ) Tag av garnet och fäst.

V16.(F2) Börja i 1:a av 6 st, virka 1 rel st fram om varje st av de 6, *2lm, rel st fram i nästa 6st* När du virkar de 2lm mellan grupperna om 6st så hoppas ingen maska över. (= 108 rel st fram, 36lm) Tag av garnet och fäst.

V17. (F3) Börja i 1:a av 6 rel st, virka rel dst fram tills i de 6 rel st = ”blad” *5lm, 1fm i de 2lm, 5lm, 6 rel dst fram tills*

V18. (F3) Virka 8lm, 1fm i de 5lm, *2lm, 1fm i nästa 5lm på andra sidan ”bladet”, 8lm, 1fm i nästa 5lm* (=) Tag av garnet och fäst.

V19. (F2) om de 8lm virkas 11hst, *1lm, hoppa över fm, virka 1fm i de 2lm, hoppa över fm, virka 11hst om de 8lm* Tag av garnet och fäst.

V20 (F1) Virka 11fm i bakre maskbågen, *hoppa över lm, virka 1 rel fm fram om fm, hoppa över lm, 11 fm i bakre maskbågen.* Tag av garnet och fäst.

V21 (F3) Börja i 2:a fm av 11, *virka 4hst, i 5:e fm virkas 1hst, 2lm, 1hst, fortsätt med 4hst, hoppa över 1fm, i rel fm virkas 1 puff, hoppa över 1fm* Tag av garnet och fäst.

V22 (F2) Börja i 1:a hst av 5, *virka rel hst bak i de 5 hst, virka 1hst, 2lm, 1hst i de 2lm, virka 5 rel hst bak, om puff virkas 1 rel hst fram* Tag av garnet och fäst.

V23 (F1) Börja i första rel hst, *virka rel hst fram i samtliga maskor (6 rel hst fram) till de 2lm. I de 2lm virkas 1 hst, 2lm, 1hst. Fortsätt med rel hst fram i följande 6 maskor, hoppa över rel hst fram som gjorts om puff*

V24 (F1) Virka fm i samtliga maskor fram till de 2lm, *om dessa virkas, 1fm, 1picot, 1fm, fortsätt med fm fram till nästa 2lm*

 

Lycka till!

 

 

Annons