The end of this year (2018)

Garn: Jag har använt Catania, ca 65gram

Virknål 3,5

Storlek ca 30cm

V1. Magisk ring = 5lm som virkas ihop med 1sm I 1:a lm.

V2. 12hst om ringen

V3. 1hst + 2lm i varje hst från V2. =12hst + 12 lm”bågar”

V4. Börja i mitten av en lm”båge”, 1fm + 4lm, virka lika i samtliga 12 lm”bågar”

V5. *Om lm”bågen” virkas 5st, hoppa över fm* 12 ggr = 60st

V6. Börja i 2:a st av 5 i en grupp, virka hst i följande 3st, hoppa över den 5:e st.
*Virka 1rel dst om den överhoppade fm direkt under från V5, 2lm, 1rel dst fram om samma fm.
Hoppa över 1st, virka 3st om följande 3st, hoppa över den sista st av 5* virka totalt 12 ggr.

V7. Börja varvet i en lm”båge” som gjordes mellan 2rel dst. *Virka 2st, 2dst,2st om lm”bågen”, 1 rel hst fram om rel dst, hoppa över 3 st, 1 rel hst fram om rel dst* Virkas totalt 12 ggr

V8. Börja i 1:a av 6 maskor som gjordes om lm”bågen” på V7.* Virka rel fm fram om första 3 maskorna, 2lm, rel fm fram om de 3 sista maskorna, 1 rel fm fram om de följande 2 rel hst.*

V9. Varvet virkas i de 3st som hoppats över på V7. Så det blir att virka bakom V7.
Börja i 1:a st av 3, virka 2dst i varje st, totalt 6 dst, *virka 1 fm i 1:a dst som virkades om lm”bågen” på V7, fortsätt i nästa st-grupp om 3 och virka 2dst i varje st = 6dst*

V10. Börja i valfri st, virka 1fm i varje st, hoppa över fm. = 72 fm

V11. Börja i valfri fm med 1 fm, i nästa fm virkas 2fm = virka 2fm i varannan fm runt om. = 108fm

V12. Börja med 1fm i en fm som virkats med 1fm på v11. *3lm, hoppa över 2fm, 1fm i nästa fm*
= 36 lm”bågar”

V13. Börja i mitten på en lm”båge” med 1fm, *4lm, 1fm i nästa lm”båge”* = 36 lm”bågar”

V14. Virka lika som V13

Nu ska vi virka i V11, Virka detta varv i främre maskbågen på anvisade maskor.
Börja i 1:a maskan efter en fm som gjordes på V12, virka 1fm i följande 2maskor, hoppa över fm som virkats i V11, du virkar fm i maskorna som är mellan fm tills du är vid en spets ( de 2lm som virkats på V8) virka en puff i de 2lm, återgå till V11 och fortsätt med fm som innan puff. Du ska ha 6 fm mellan varje puff.

 

V15. Virkas som V5 tot 36 ggr

V16. Virkas som V6 tot 36ggr

V17. Virkas som V7 tot 36ggr

V18. Virkas som V8 tot 36 ggr

V19. Virka i V17´s maskor, börja i 1:a av 6. *Virka fm i följande 3m, virka en picot i de 2lm på V18, fortsätt med fm i resterande 3m på V17*. Virkas totalt 36ggr.

 

 

 

 

Annons