Relax mandala

Garn jag använt är Schachenmayrs Catania. ca 63gram

Virknål 3,5

Storlek/ Size: 30cm

*-* = Upprepas varvet runt / Repeat around the round.

Börja med 5lm som virkas ihop till en ring med 1sm i 1:a lm.

 

V1. Om lm-ringen virkas 12st

Around the ch-loop you crocheting 12dc

V2. I utrymmet mellan varje st virkar du 2st, du hoppar över st från V1. (24st)

In space between DC you crocheting 2dc, skip dc from round 1. (24dc)

V3. Börja varvet i utrymmet mellan 2:a och 3:e st, virka 3st, *hoppa över 2st, virka 3st i utrymmet mellan 2:a och 3:e st*. (36st)

Start the round in space between 1st and 3rd dc. Crocheting 3dc in the space, *skip 2dc, crocheting 3dc in next space between 2nd and 3rd dc.* Work like this around this round. (36dc)

V4. Börja varvet I utrymmet mellan 3:e och 4:e st, virka 4st,* hoppa över 3st, virka 4st i utrymmet mellan 3:e och 4:e st*. (48st)

Start the round in space between 3rd and 4th dc, crocheting 4dc, *skip 3dc, crocheting 4dc in next space between 3rd and 4th dc.*. (48dc)

V5. Börja varvet I utrymmet mellan 4:e och 5:e st, virka 1st, 1lm,1st i samma utrymme. *Hoppa över 2st, i utrymmet mellan 2:a och 3:e st virkas 1st. 1lm. 1st. Hoppa över 2st. I utrymmet mellan 4:e och 5:e st virkas 1st, 1lm, 1st* (24 grupper om 1st, 1lm, 1st)

Start the round in space between 4th and 5th dc, crocheting 1dc, 1ch, 1dc in same space.
* skip 2dc, in space between 2nd and 3rd dc you crocheting 1dc, 1ch, 1dc. Skip 2dc, in space between 4th and 5th dc you crocheting 1dc, 1ch, 1dc* (24 groups of 1dc, 1ch, 1dc)

V6. Börja I 1 lm som virkats mellan 2st. virka 3st om lm, *1lm, hoppa över 2st, 3st om nästa lm* (72st, 24lm)

Start the round in ch1, crocheting 3dc around ch1, *1ch, skip 2dc, 3dc around next ch1* (72dc, 24ch)

V7. Börja I lm som virkat mellan st-grupperna om 3st. 2st tills, *3lm, hoppa över 3st, om lm virkas 2st tills* ( 24 st tills, 72lm)

Start the round around ch1, 2 dc tog, *3ch, skip 3dc, around ch1 you do 2 dc tog* (24 dc tog, 72ch)

V8. Börja I en lm kedja, virka 4st, 1lm, *hoppa över de 2st tills, 4st, 1lm om nästa lm kedja* (96st, 24lm)

Start in a ch3, crocheting 4dc, 1ch * skip 2dc tog, 4dc, 1ch in next ch3* (96dc, 24ch)

V9. Börja varvet i 1lm, virka 2st tills, 2lm, *hoppa över 2st, i utrymmet mellan 2:a och 3:e st virkar du 2st tills, 2lm, hoppa över 2st, 2 st tills i lm* (48 st tills, 96lm)

Start the round in ch1, crocheting 2dc tog, 2ch, *Skip 2dc, in space between 2nd and 3rd dc you crocheting 2 dc tog, 2ch, skip 2dc, 2dc tog in nexg ch1* (48 dc tog, 96ch)

V10. Börja i lm kedja med 1 puff, 2lm, *hoppa över 2 st tills, i nästa lm kedja virkar du 1puff, 2lm* (48 puff, 96lm)

Start in ch2 with 1puff, 2ch, *skip 2dc tog, in next ch2 you crochet 1puff, 2ch* (48 puff, 96ch)

V11. Börja i en lm kedja mellan 2 puffar. Virka 5st, *hoppa över 1 puff, 1fm i nästa lm kedja, hoppa över en puff, 5st i nästa lm kedja* (120 st, 24 fm)

Start in ch2 between 2puff. Crocheting 5dc, *skip 1puff, 1sc in next ch2, skip 1puff, 5dc in next ch2* (120dc, 24sc)

V12. Börja I en grupp om 5st, virka 5 rel st bak, *1 rel fm fram om fm, 5 rel st bak om nästa 5st* (120 rel st bak, 24 rel fm fram)

Start in a group of 5dc, crocheting 5bpdc, *1 fpsc around sc, 5 bpdc around next 5dc* (120 bpdc, 24 fpsc)

V13. Börja I en fm från varv 11, den ligger bakom rel fm fram som du virkade på varv 12. I fm virkar du 6 st, *1 rel fm bak om 3:e rel st från V12, 6st i nästa fm från varv 11.* 144st, 24 rel fm bak)

Start in a sc from round 11, it´s behind fpsc from round 12. You crocheting 6dc in sc, *1 bpsc in 3rd bpdc from round 12, 6dc in sc from round 11* (144dc, 24 bpsc)

V14. Börja I en grupp om 6st. *virka 1 rel st bak, 1lm = 5ggr, 1 rel st bak om 6:e st. hoppa över rel fm bak och fortsätt i nästa grupp om 6st* (144 rel st bak, 120lm)

Start in a group of 6dc. *Crocheting 1 bpdc, 1ch = 5times, 1 bpdc around 6th dc. Skip bpsc and continue in next group of 6dc* (144bpdc, 120ch)

V15. Du använder samma färg som V14. Börja i 1:a lm av 5. *Virka 2fm, 1rel fm fram om st =4ggr. 2fm i sista lm. Virka 2fm tills om 6:e st och 1:a st i nästa grupp. Fortsätt i 1:a lm i nästa grupp om 5lm (240fm, 96 rel fm fram, 24 rel fm fram tills)

*You use same color as round 14. Start in 1st ch1 of 5 *Crocheting 2sc, 1fpsc around dc = 4times. 2sc in last ch. Crocheting 2sc tog around 6th dc and 1st dc in next group of 6dc. Continue in ch1 in next group* (240sc, 96 fpsc, 24 fpsc tog)

 

Annons