Queen på Svenska

Queen 

Garn: Scheepjes Maxi Sugar Rush

Virknål: 2

Storlek: 35cm efter del 2

3 färger, I början på varje varv står vilken färg jag använt, tex. (F1)
F1: 257 Antique Mauve (1 Nystan)
F2: 505 Linen (1Nystan)
F3: 130 Old Lac (2 Nystan)


*_* repetera hela varvet
**_** upprepas antal gånger som anvisas i beskrivningen
(_) i slutet på varven/under ett varv, är antal maskor du har när varvet är klart.
Avsluta alltid varje varv med en sm i första maskan på varvet.
Vid garnbyte fäst garnet med en sm i anvisad maska
Popcorn = 4 st i anvisad maska, ta ut nålen från sista öglan, trä in nålen i 1:a st och i öglan på sista st, dra sista öglan genom den första, virka en lm för att binda ihop popcorn.

V1: (F1) 5lm sluts tills en ring med 1sm i 1:a lm.

V2: (F1) 16st virkas om ringen

V3: (F2) I varje st virkas 1 popcorn + 1lm (16 popcorn + 16lm), tag av garnet!

V4: (F3) Börja detta varv om en lm med 1 popcorn, *1 rel st fram om popcorn, 1 popcorn om nästa lm* (16 popcorn + 16 rel st fram)

V5: (F1) Börja om en popcorn med 1 rel hst fram, *1lm, 1 rel hst fram om rel st, 1lm, 1 rel hst fram om popcorn*. (32 rel hst fram + 32 lm)

V6: (F1) Börja om en lm med 2hst, *1 rel hst fram om rel hst, 2 hst om lm* ( 64hst + 32 rel hst)

V7: (F1) virka fm i samtliga bakre maskbågar (96fm) 

V8; (F1) upprepa varv 7 (96fm)

V9: (F1) Virka även detta varv i bakre maskbågen.  Börja i valfri fm, 1st, 1lm,* hoppa över 1fm, 1st i nästa fm, 1lm* (48 st + 48 lm)

V10: (F1) Börja om lm med 2hst, *1rel hst fram om st, 2hst om nästa lm* (96hst + 48 rel hst fram)

V11: (F1) börja i en rel hst fram med 1 fm, *3lm, hoppa över 2hst, 1fm i rel hst fram* (48 fm + 144lm = 48 lm-kedjor)

V12: (F1) börja varvet med 1fm i en lm-båge, *3lm, 1 fm i nästa lm-båge* (48fm + 144lm=48x3lm)

V13: (F1) upprepa V12

V14: (F1) Börja om 3lm, virka 3hst, *1 rel hst fram om fm, 3hst om nästa 3lm* (144 hst + 48 rel hst fram)

V15: (F2) Börja detta varv i en rel hst med en popcorn, *3lm, hoppa över 3hst, 1popcorn i nästa rel hst*
(48 popcorn + 48x3lm)

V16: (F1) Varvet virkas i hst från V14 och om popcorn från V15, de 3lm från V15 ligger löst bakom arbetet.
Börja i 1:a hst av 3 som virkats mellan popcorn från V14, virka 3st *1 rel hst fram om popcorn, 3st i hst från V14*

( 144 st + 48 rel hst fram)


V17: (F1) virka fm i samtliga st, du hoppar över rel hst som gjordes i popcorn. (144fm)

V18: (F2) Detta varv virkas endast om relhstF från V16.
Börja varvet om 1 relhstF från V16. *1 rel st fr,  2lm, 1 rel st fram = V-maska om relhstF från V16, hoppa över 3fm, fortsätt om relhstF från V16*.
(48 V-maskor)

V19: (F1) Börja om de 2lm som virkats mellan 2 rel st, virka 5st, *hoppa vidare till nästa 2lm och virka 1fm, fortsätt i nästa 2lm med 5st* Ditt arbete ”skålar” sig vid detta varv och kommer att vara lite ”skålat” även kommande varv.
(24 grupper med 5st + 24 fm)

V20: (F2) Börja i de 5st med 5 rel st bak, *1 rel fm fram om fm, 5 rel st bak* (24 grupper med 5 rel st bak + 24 rel fm fram)

V21: (F2) Börja i de 5 rel st med 5 sm *om rel fm virkas 1 rel hst fram, 2lm, 1 rel hst fram= liten V-maska, 5 sm* (24 små V-maskor + 120 sm)

V22: (F1) Börja i de 2lm som virkades mellan 2 rel hst, *virka 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm = (5st+5lm), 1 rel fm bak på 3:e rel st från V20, 1lm, fortsätt i nästa 2lm*  

V23: (F1) Börja om 1:a lm efter st, *virka 2hst om lm, 1 rel hst fram om st, upprepa 4ggr till, hoppa över sista st, 1 rel fm fr om fm, hoppa över 1 st*

Nu är vår söta little princess klar, innan vi fortsätter med nästa del så rekommenderar jag att arbetet blockas så det blir slätt.  

dee1c997-492d-4696-8802-e736628629b8

Del 2

Börja del 2 på varv 17 som ligger bakom varv 18 – 23. Vik varv 18 – 23 mot dig för att frigöra maskorna på V 17. 

V24: (F2)  Virka fm i samtliga maskor

V25: (F2) *1hst, 3lm, hoppa över 1fm* 

V26-29:  (F2) Sm runt 3lm, 1hst om samma 3lm, *3lm, 1hst i nästa 3lm* 

V30:  (F2) Sm i 3lm, *3hst om de 3lm, 1 rel hst fr om hst*

V31:  (F2) Fm virkas i bakre maskbågen på de hst som är virkade om de 3lm, hoppa över samtliga rel hst fram!

V32: (F2) Fm virkas i bakre maskbågen på samtliga maskor.

V33: (F2)  Virka även detta varv i bakre maskbågen.  Börja i en fm med 1st, 1lm,* hoppa över 1fm, 1st i nästa fm, 1lm*

V34:(F2)  Börja om lm med 2hst, *1rel hst fr om st, 2hst om nästa lm* 

V35: (F2) Börja i en rel hst fr med 1 fm, *3lm, hoppa över 2hst, 1fm i nästa rel hst fr*

V36: (F2) börja varvet med 1fm om 3lm, *3lm, hoppa över 1fm, 1 fm om nästa 3lm* 

V37: (F2) upprepa V36

V38: (F2) Börja om en lm-båge, virka 3hst, *1 rel hst fram om fm, 3hst om nästa lm-båge* Klipp av garnet!

V39:(F3) Börja detta varv i en rel hst med en popcorn, *3lm, hoppa över 3hst, 1popcorn i nästa rel hst*  Klipp av garnet!

V40:(F2) Börja i 1:a hst av 3 från V38, virka 2st, hoppa över 1hst, *1 rel hst fr om popcorn, st i nästa 2 hst, hoppa över 1hst* 

V41: (F2) virka fm i samtliga st, du hoppar över rel hst som gjordes i popcorn

V42: (F3) Detta varv virkas endast i rel hst som gjordes i popcorn på V39, virka 1 rel st fram, 2lm, 1 rel st fram = V-maska.

V43: (F2) Börja om 2lm med 5st, *hoppa över 2 rel st fr, om nästa 2lm virkas 1fm, hoppa över 2 rel st fr, om nästa 2lm virkas 5st*

V44: (F3) Börja om 5st med  5 rel st bak, *1 rel fm fr om fm, 5 rel st bak om nästa 5st* 

V45: (F3) Börja i 5 rel st med 5 sm *om rel fm virkas 1 rel hst fr, 2lm, 1 rel hst fram= liten V-maska, 5 sm*  

V46: (F2) Börja om 2lm, *virka 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm = (5st+5lm), 1rel fm bak om  3:e rel st från V22, 1lm, fortsätt i nästa 2lm*

V47: (F2) virka 2hst om lm, 1 rel hst fram om st, upprepa 4ggr till, hoppa över sista st, 1 rel fm fram fm, hoppa över 1 st*

Nu har vår vackra Queen börjat växa. Du kan stanna här eller så fortsätter vi med 24 varv till.

3da7f821-d7bb-436b-aa7e-92f819e4f0b6

Del 3

Börja del 3 på varv 41 som ligger bakom varv 42 – 47. Vik varv 42-47 mot dig för att frigöra maskorna på V 41. 

V48: (F3)  Virka fm i samtliga maskor = ((218fm)

V49: (F3) *1hst, 3lm, hoppa över 1fm* (109hst + 109lm-kedjor)

V50-53:  (F3) Sm runt 3lm, 1hst om samma 3lm, *3lm, 1hst i nästa 3lm* 

V54:  (F3) Sm i 3lm, *3hst om de 3lm, 1 rel hst fr om hst* (109 rel hst fr + 327 hst)

V55:  (F3) Fm virkas i bakre maskbågen på de hst som är virkade om de 3lm, hoppa över samtliga rel hst fram! (327 fm)

V56: (F3) Fm virkas i bakre maskbågen på samtliga maskor. 

V57: (F3)  Virka även detta varv i bakre maskbågen.  Börja i en fm med 1st, 1lm,* hoppa över 1fm, 1st i nästa fm, 1lm* (164 st + 164 lm)

V58:(F3)  Börja om lm med 2hst, *1rel hst fr om st, 2hst om nästa lm*  (328 hst + 164 rel hst fr)

V59: (F3) Börja i en rel hst fr med 1 fm, *3lm, hoppa över 2hst, 1fm i nästa rel hst fr*
(164 fm) 

V60: (F3) börja varvet med 1fm om 3lm, *3lm, hoppa över 1fm, 1 fm om nästa 3lm* 

V61: (F3) upprepa V60

V62: (F3) Börja om en lm-båge, virka 2hst, *1 rel hst fram om fm, 2hst om nästa lm-båge*
(328 hst + 164 rel hst fr) Klipp av garnet!

V63:(F1) Börja detta varv i en rel hst med en popcorn, *2lm, hoppa över 2hst, 1popcorn i nästa rel hst* (164 popcorn) Klipp av garnet!

V64:(F3) Börja i 1:a hst av 2 från V62, virka 2st, *1 rel hst fr om popcorn, st i nästa 2 hst* (328 st + 164 rel hst fr)

V65:(F3) virka fm i samtliga st, du hoppar över rel hst som gjordes i popcorn. (328 fm)

V66:(F1) Detta varv virkas endast i rel hst som gjordes i puff på V17, virka 1 rel st fram, 2lm, 1 rel st fram = V-maska. (164 V-maskor)

V67: (F3) Börja om 2lm med 5st, *hoppa över 2 rel st fr, om nästa 2lm virkas 1fm, hoppa över 2 rel st fr, om nästa 2lm virkas 5st* (82 grupper med 5st + 82fm)

V68:(F1)  Börja om 5st med  5 rel st bak, *1 rel fm fr om fm, 5 rel st bak om nästa 5st* 

V69:(F1) Börja i 5 rel st med 5 sm *om rel fm virkas 1 rel hst fr, 2lm, 1 rel hst fram= liten V-maska, 5 sm*  

V70: (F3) Börja om 2lm, *virka 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm = (5st+5lm), 1rel fm bak om  3:e rel st från V22, 1lm, fortsätt i nästa 2lm*

V71:(F3) Börja om 1:a lm efter1;a  st, *virka 2hst om lm, 1 rel hst fram om st, upprepa 4ggr till, hoppa över sista st, 1 rel fm fram fm, hoppa över 1 st*

En vacker queen är nu klar och kan pryda ditt hem <3, jag är tacksam om du vill visa din Queen för mig med att dela den på min Facebook: Lifestyle by Ella eller Instagram: @Lifestylebyella.se #Lifestylebyella

  ce8f430d-df6a-4a66-a0c9-78a88bc806ef

img_3006

Annons