One color Square with a flower

This patterns is both in Swedish and English, old italic text is English.

link to One color Square

Garnåtgång är 1 nystan på 50gram, Catania, räcker till 3 one color square och 1 one coloe Square with flower. Eller 1 one color Square och 2 One color Square with flower.

Yarn consumption is 1 50gram, Catania, enough for 3 one color square and 1 one coloe Square with flower. Or 1 one color square and 2 One color Square with flower.


Garn / Yarn: Catania
Virknål / Crochet hook: 3,5

*_* = upprepas / repeat

Avsluta alltid varje varv med 1sm i 1:a maskan på varvet.
Finish always every round with 1sl st in 1st stitch in the round.

När du börjar nytt varv tar du dig till anvisad maska med sm.
When you start the round, you crochet sl st to the stitch you are going to start the round.

4lm virkas ihop till en ring med 1sm i 1:a lm

4ch crochet to a loop with 1sl st in 1st ch.

V1. 10 st om lm

R2. 10 dc around ch loop

V2. Börja I utrymme mellan 2st, virkar 1puff, 1lm, 1puff, 1lm, *hoppa över 1st, i nästa utrymme virkas 1puff, 1lm, 1puff, 1lm* upprepas så du har totalt 20puff + 20lm.

R2. Start in space between 2dc, 1puff, 1ch, 1puff, 1ch * skip 1dc, in next space, 1puff, 1ch, 1puff, 1ch* repeat, you should have 20puff and 20ch.

V3. Sm fram till lm mellan 2puffar. *I lm virkas: 2st, 2lm, 2st = Hörn
*(hoppa över 1puff, 2st i lm) upprepa 3ggr till. Hoppa över puff* Upprepas 3ggr, du ska ha totalt 4 hörn med 2st, 2lm, 2st och varje sida ska vara 8st.

R3. sl st to ch1 between 2 puff. * In ch1 you crochet: 2dc, 2ch, 2dc = corner. (skip 1puff, 2dc in ch1) repeat 3 more times, skip 1puff*
repeat 3 times, you should have total 4corner with 2dc, 2ch, 2dc, and every side should have 8dc.

V4. Sm fram till de 2lm mellan 4st = hörnet. *I de 2lm virkas: 2st, 2lm, 2st =Hörn. Virka st i samtliga st =12st* Upprepas 3ggr till, du sa ha 4 hörn med 2st, 2lm, 2st samt 12st på var sida.

R4. Sl st to ch2 in a corner =Corner. *In ch2 you crochet: 2dc, 2ch, 2dc = Corner. Crochet 1dc in evert stitch = 12dc* repeat 3 more times, you should have 4corner with 2dc, 2ch, 2dc and every side should have 12dc.

 

V5. Sm fram till hörnets 2lm, *virka 1puff, 2lm, 1puff i de 2lm =hörn
hoppa över 1:a st, virka 14hst, hoppa över sista st* upprepas ytterliga 3ggr. Du ska nu har 4 hörn med 1puff, 2lm, 1puff samt 14 hst på varje sida.

R5. Sl st to ch2 in a corner, *Crochet 1puff, 2ch, 1puff in the ch2 = Corner.
Skip 1st dc, crochet 14hdc, skip last dc* repeat 3 more times, you should now have 4 corner with 1puff, 2ch, 1puff and 14hdc in each
side.

 

V6. Sm fram till hörnets 2lm, *1puff, 2lm, 1puff i de 2lm.= hörn.
1lm, hoppa över 1puff. Virka följande = 1rel hst bak, 1 rel hst fram i de 14hst = 7rel hst bak och 7 rel hst fram. 1lm, hoppa över 1puff*
Du har nu 4 hörn med 1puff, 2lm, 1puff och varje sida 7 rel hst bak och 7 rel hst fram.

R6. Sl st to ch2 in a corner, *1puff, 2ch, 1puff= Corner. 1ch, skip 1puff. You should now crochet following: 1bp hdc, 1fp hdc in next 14hdc = 7 bp hdc and 7 fphdc. 1ch, skip 1puff*

 

Nu ska du virka blomman i din ruta. / Now should you crochet the flower in your square.

 

V1. Börja om en puff på Varv 2 med 1hst, 2lm, *1hst om nästa puff, 2lm* Upprepas så att du har 20 hst samt 20 lmkedjor. Dessa ligger nu ovanpå varv 3.

R1. Start around 1puff with 1hdc, 2ch, *1hdc around next puff, 2ch* repeat in every puff and you should have a total of 20 hdc and 20 ch2* This round is on top of round 3.

 

V2. Börja I lm med 4hst, *1 rel fm fram om hst, 4hst i nästa lmkedja* upprepas totalt 20ggr. Du ska nu har 20 blad i din blomma.

R2. Start in one ch2 with 4hdc, *1 fpsc around hdc, 4hdc in next ch2*
repeat a total of 20 times. You should have 20 petal in your flower
.

 

Nu är vi färdiga med One Color square with a flower / Now are youre One color Square with a flower finish 😊.