My new garden mandala_SE

 

Virkad i Catona från Scheepjes, 89gram

Virknål: 3

Storlek: 35cm

Färgkarta:
1: 387
2: 395
3: 246
4: 222
5: 240
6: 255

Puff= Virkas med totalt 11 öglor. Gör omslag om nålen, stick nålen i/om anvisad maska, plocka upp garn, upprepas 5ggr. När du har 11 öglor på nålen plockar du upp garn och trä nålen genom öglorna, puff virkas ihop med 1lm.

*_* Upprepas varvet runt.
**_** upprepas antal gånger som anvisas i beskrivningen

————————————————————————————————————————

 

V1 (1): 5lm virkas ihop till en lm-ring med 1 sm I 1:a lm.

V2 (1): Virka 12 fm om de 5lm

V3 (1): Börja med 1sm i en fm, 2lm, 1 sm i nästa fm = 12 sm + 12 x2lm

V4 (6): I varje lm-båge =2lm, virkas en puff, 1 lm = 12 puffar + 12 lm.

V5 (3): Börja om en lm, 1hst, 1st, 2lm, 1st, 1hst. *Om Puff virkas 1 relief-fm fram, i nästa lm virkas 1hst, 1st, 2lm, 1sr, 1hst* = 12 x 1hst, 1st, 2lm, 1st, 1hst, 1 rel fm fram.

V6 (2): Börja i 1:a hst, *virka 1 fm i hst, 1fm i st, i de 2 lm virkas 1hst, 2lm, 1hst. Vidare 1fm i st, 1fm i hst. 1 rel fm fram om rel fm*

V7 (1): Börja om 2lm* 1 fm, 5lm, fortsätt i nästa 2lm* = 12 fm, 12×5 lm

V8 (1): Börja om 5lm med 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, *1 lm, hoppa över fm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st om nästa 5lm* = 48st + 48lm

V9 (4): *Börja om lm efter 1:a st * 3st om samma lm, 1 rel fm fram om st, 3st om nästa l, 1 rel fm fram, 3st om lm, hoppa över st, 1fm o nästa lm, hoppa över 1st* = 36 x (3st), 24 rel fm fram, 12fm

V10 (1): Detta varv virkas endast i fm. virka 1dst, 3lm,1dst i fm = stor V-maska *5lm, i nästa fm virkas 1dst, 3lm, 1dst = stor V-maska* = 12 st stora V-maskor + 12 x 5lm

V11 (6): Börja om de 3lm i en stor V-maska, 1 puff, 1lm, 1puff, 1lm, 1puff, 1lm virkas om de 3lm *Fortsätt om de 5lm med 1hst, 1lm, 1hst, 1lm, 1hst, 1lm. Om nästa 3lm virkas 1 puff, 1lm, 1 puff, 1lm, 1 puff, 1lm* = 12x 3puff + 36 hst + 72lm

V12 (6): Börja i lm efter 1:a puff, *virka 1 puff, 1 lm, hoppa över 1 puff, i nästa lm virkas 1 puff, 1 lm, hoppa över sista puff, **i lm virkas 1hst, 1lm, hoppa över 1hst** ytterligare 3ggr. 1lm, hoppa över 1 puff* = 12 x 2puff + 48 hst + 72 lm

V13 (6): Börja i lm mellan 2 puff, *virka 1 puff, 1lm. Hoppa över sista puff, **i lm virkas 1hst, 1lm, hoppa över 1hst** ytterligare ggr. 1lm, hoppa över 1 puff* = 12 puff + 60hst + 72lm

V14 (5) Varvet virkas endast i lm med 2lm. = 144fm

V15 (3): Varvet virkas i bakre maskbågen. Börja 2:a fm i en grupp om 2, 1 st, virka 1st i den 1:a fm, *hoppa över 1 fm, virka 1st, 1st i den överhoppade fm.* = 72 X-maskor

V16 (4): i varje st virkas 1 rel st fram. = 144st

V17 (3): Börja om 2:a rel st i en grupp om 2, 1 rel st fram, 1 rel st fram om rel st innan = x-maska. Hoppa över en rel st fram, 1 rel st fram, 1 rel st fram om den rel st som hoppades över. = 72 X-maskor.

V18 (1): I utrymmet mellan rel st som bildar X-maska virkas 1hst, 1lm, 1hst = lite V-maska = 72 liten V-maska

V19 (2): Börja om lm som virkats mellan 2hst = liten V-maska, virka *3st, hoppa över 1hst, 1lm om utrymmet mellan V-maskorna, hoppa över 1hst* = 216 st + 72 fm

V20: (1) Börja om en fm, virka 1st, 1lm, 1st =V-maska *Hoppa över 3st, 1st, 1lm, 1st om nästa lm =V-maska* = 72 V-maskor

V21 (6): Börja om en lm, 1puff, 2lm, *hoppa över 2st, 1 puff om nästa lm, 2lm* =72 puff + 144lm

V22 (5): Börja om 2lm, virka 6st, *1 rel hst fram om puff, 6 st om nästa 2lm* = 72 rel hst fram + 72 x 6st

 

Lycka till ❤

Elisabeth

img_2849

Annons