My Dream Mandala with the little extra

Virkad i 8/4 bomullsgarn

Catona från Scheepjes

240 Amethyst (2st)

528 Silver Blue (2st)

Catania från Schachenmayr

0391 Petrol

0206 Honey (2st)

0179 Camel (2st)

0383 Marigold

 

Virknål 3,5

Mått ca 80cm

Börja med en magisk ring, 5 lm som sätts ihop med 1 sm i 1:a lm.

V1: Om magiska ringen virkas 12 st

V2: Virka 2 st mellan varje st = 24st

V3: Virka 3st mellan varje st-grupp (2st är en st-grupp) = 36st

V4: I utrymmet mellan st-grupperna (3st =st-grupp) virkas en *V-maska = 1st,2lm,1st.  Hoppa över en st-grupp* = 12 V-maskor

V5: I V-maskan virkas 4st (virkas i lm mellan st som bildar ett V), *1lm, 4st i nästa V-maska* = 12 st ”blomblad”

V6: Börja i 1:a st i ett ”blomblad”, virka 2 fm, 2lm, 2fm, *1 relief-dst fram virkas i mittersta st av 3 från V3 (maskorna från V4 & 5 ska ligga fritt bakom releif-dst), 2fm, 2lm, 2fm i nästa ”blomblad”*

V7: OBS, Detta varv virkas bakom blombladen i V5. Börja med 1sm om 2:a st i ett ”blomblad”, 6 lm, *1 sm om 2:a st i nästa ”blomblad”, 6lm* = 12 lm-bågar

V8: Virkas från avigsidan, om varje lm-båge virkas 6st = 72st

Nu kan du vända på arbetet och fortsätta från rätsidan.

V9: Börja i 1:a st i en grupp om 6st. Virka *6 relief-hst bak, 2 st tillsammans om lm på ”blombladets” spets från V6.*

V10: Börja i 1:a hst i en grupp om 6, *fm i samtliga 6hst, 1 relief-fm fram om st-gruppen* Tänk på att 1:a hst av 6 ligger gömd bakom relief-st. = 84 fm

V11: Börja i valfri fm med en puff + 1lm, *hoppa över 1 fm, puff +1lm i nästa fm* = 42 puff & 42 lm

V12: Börja i en lm med 1st, i puff virkas *2 releif-st fram, 1st i nästa lm*

V13: Börja i utrymmet mellan 2st som gjorts i puff på V12, virka *5st, 1lm, hoppa över 6st (varav 2st är i en puff), 5st i utrymme mellan 2st i puff, 1lm* =21 ”blomblad”

V14: Börja i 1:a st i ett ”blomblad”, 5 relief-st bak, virka förljande i V12´s 2 st i puff som hoppades över på V13. Virka 1st i 2:a st av 2, nästa st virkas i den 1:a st, detta bildar en X-maska lm från V13 ska ligga fritt bakom x-maskan,5 relief-hst bak om nästa ”blomblad” från V13.

V15: Fm i bakre maskbågen virkas i samtliga maskor. = 147 fm

V16: Börja i valfri fm, *2 fm, 2lm hoppa över 1fm, 2fm, 2lm hoppa över 2fm* Observera att varannan gång hoppar du över 1 fm och varannan 2fm.

V17: börja i en lmbåge med en popcorn, *2st i de 2 fm mellan lm-bågarna, 1 popcorn i nästa llm-båge* = 42 popcorn 84st

V18: Virka* hst i båda st mellan popcorn, om popcorn virkas en relief-hst* = 126hst

V19: Börja i en hst ovanför en popcorn, virka 5 dst i hst, 1lm, hoppa över 2hst, 1 relief-dst i nästa hst som är över en popcorn.

V20: Börja i en dst-grupp, virka 1hst i samtliga 5 dst samt 1hst mellan varje hst, totalt 9 hst. 1lm hoppa över 1 dst och fortsätt i nästa dst-grupp.

V21: Börja i 1:a hst i en st-grupp, virka relief-st bak i samtliga 9 hst, 1 relief-dst fram i dst från V19 lm och om lm från V20.

V22: Börja i en relief-dst från V21 med en puff, 1lm, hoppa över en st, *1 puff, 1lm, hoppa över en st* =

V23: Börja mellan 2 puff med 1st som görs om lm från V22 med nedtag i m från V21. i puff görs en relief-fm fram förutom i puff som är gjord i en relief-dst, där görs en relief- hst fram istället för relief-fm fram. Mellan varje puff görs en st om lm från V22 med nedtag i m från V21. =

V24: Virka fm i samtliga bakre maskbågar runt om. =

V25: Börja i valfri fm med 1 st, virka nästa st i fm före fm du gjorde första st = x-maska *Hoppa över 1 fm, virka en st, gör nästa st i den över hoppade fm* =

V26: Virka 2st i utrymmet mellan st som bildar en X-maska,* hoppa över 2st, virka 2st i utrymmet på nästa X-maska* =

V27: Börja i 2:a st i en st-grupp (st-grupp är de 2st som virkades i X-maskan på V26). Virka en st, virka en st i 1:a st i st-gruppen = X-maska, *hoppa över 1 st i nästa st-grupp, virka 1 st i 2:a st, virka 1 st i den överhoppade st.*

V28: I utrymmet mellan st som bildar en X-maska virkas 3st ihop,* 2lm, 3st ihop i utrymmet på nästa X-maska*

V29: Börja i lm mellan st-gr (st-gr = 3 ihop virkade st), virka 2st, *virka 1st i st-gruppen, 2st i lm mellan st-gr.*

V30: Virka 1 hst i varje maska

V31: Börja i en hst med 1st, 1lm, 1st = V-maska,* hoppa över 3 hst, virka 1st, 1lm, 1st i nästa hst*

V32: I V-maskan (lm mellan st) virkas 3st, 1lm, 3st. *1lm hoppa över en V-maska, 3st, 1lm, 3t i nästa V-maska*

V33: Börja i lm som är mellan de 3st i en V-maska = ”topp”, virka 1st, 1lm, 1st.        Fortsätt med *releif-st bak i förljande 2st, hoppa över 1st, virka 1 popcorn om lm med nedtag i V-maskan från V31, hoppa över 1 st, virka relief-st bak i kommande 2st, i lm =”topp” virkas 1st, 1lm,1st*

V34  Börja i en ”topp”, 1st, 2lm, 1st, * relief-hst bak i kommande 3st, hoppa över en st, relief-fm fram om popcorn, hoppa över 1st, 3 releif-hst bak, 1st, 2lm, 1st om ”toppen” *

V35 Börja varvet i en ”topp”, virka 1 puff, *10lm, 1puff i nästa ”topp”*

V36 Börja i en lm-kedja, virka 10st, *1lm, hoppa över puff och virka 10st i nästa lm-kedja*

V37 Börja i 2:a st av 10, virka *8 releif hst bak, hoppa över 1st, 1 releif st om puff från V35*

V38 Börja i 1:a hst av 8, *virka 8 releif st bak, 1 relief st fram om releif st som virkades i puff.*

V39 virka 1fm i varje maska varvet runt

V40 Börja i valfri fm, virka 1st, *1lm, hoppa över en fm, 1st*

V41 I lm mellan st virkas 1puff + 1lm, *hoppa över st, 1puff + 1lm i nästa lm*

V42 Virka *1 hst om lm, 1 releif hst fram om puff*

V43 I varje st som virkades om lm på varv 42 virkas en V-maska = 1st, 1lm,1st. Relief hst som virkades om puff hoppas över.

V44 I v-maskan (lm, mellan st) virkas 6st, *i nästa V-maska virkas 1fm, 6st i nästa V-maska*

V45 Börja i 1:a st av 6st, *virka 6 releif hst bak, om fm i näst V-maska virkas 1hst, 1lm, 1hst.*

V46 Börja i 1:a relief hst av 6, virka 3relief st bak, 1lm, 3 reliefst bak, 1lm hoppa över st,lm,st som virkades i fm på V45, virka 3 releif st bak,1lm, 3 relief st bak om nästa grupp.

V47 Börja i lm som virkades mellan 2st på varv 45, virka 5 trippelst med 1lm mellan varje = 5trippelst och 4lm * hoppa över 4st virka 1 puff i lm, hoppa över 4st, virka 5 trippelst med 1lm mellan varje = 5 trippelst och 4lm, i lm mellan de 2st från Varv 45.*

V48 Böja *i 1:a lm mellan trippelst, 1fm, 1lm, hoppa över trippelst, upprepas 4ggr, om puff virkas 1 releif fm fram*

V49 börja varvet i en fm ovan puff, virka 1 relief fm fram, 2lm hoppa över 1 lm + 1 fm * I lm virkas 1fm, 2lm hoppa över 1fm upprepas 3ggr, 2lm, virka 1relief fm fram om fm över puff, 2lm*

V50 Börja i en fm som har gjorts ovan puff, virka 6 dst med 1lm mellan varje = 6dst + 5lm. *Hoppa över 2lm,1fm,2lm, virka 1 relief fm fram i näst fm, hoppa över 2lm, 1fm, 2lm, virka 6 dst med 1lm mellan varje = 6dst + 5lm i nästa fm (den ska ligga över puff)*

V51 Börja i en ”topp” = i gruppen av 6dst + 5lm så börjar du i 3:e lm. Virka 1fm, 3lm,1fm om samma lm. *Virka en relief fm fram om st direkt efter, 1fm om lm, 1 releif fm fram om nästa st, 1 fm om lm. Virka ihop nästa st med 1:a st i nästa grupp, virka ihop med 2 fm tillsammans. I lm direkt efter virkas 1fm, 1 releif fm fram om st, 1fm, 1 releif fm fram, nu är du i ”toppen” om lm virkas 1fm, 3lm, 1fm*

Nu är Din My Dream Mandala with the little extra färdig och jag hoppas Du haft roligt på vägen.

Visa gärna upp Ditt arbete

På Facebook heter jag Lifestylebyella

Instagram lifestylebyella.se

#mydreammandala

Kram Elisabeth

 

Annons