Milky Way Mandala

English pattern  Milky Way Mandala in English

Garn: Catania från Schachenmayr

3 färger

Storlek: ca 34cm

Virknål: 3

Du behöver använda 3 färger, minst för att få rätt effekt på de olika varven.

V1: (F1) Gör en lm- ring, 5 lm som virkas ihop med 1 sm i 1:a lm

V2: (F1) 12 st virkas om lm-ringen, klipp av garnet

V3: (F2) Börja med en fm i utrymmet mellan 2 st, *4lm, hoppa över 1st, 1fm i utrymmet innan nästa st*. Klipp av garnet = 12 lm-bågar.

V4: (F2) börja i en lm-kedja, * 4 fm om lm-kedja, 1 relief-fm fram om fm* Ta av garnet

V5: (F3) börja i 3:e fm´s bakre maskbåge, gör en puff, *4lm, hoppa över 4fm, puff i 3:e fm´s bakre maskbåge av 4* Klipp av garnet =12 puff och 12 lm-bågar. Tag av garnet.

V6: (F1) börja i en lm-kedja, virka 5 fm,* 1 rel fm fram om puff, 5 fm i nästa lm-kedja* klipp av garnet = 60fm och 12 rel fm fram.

V7: (F2) Börja i en rel fm fram med 1 st, 2lm, 1st = V-maska,
*hoppa över 2fm, 1 st, 2lm, 1st i nästa fm* Klipp av garnet = 24 V-maskor

V8: (F3) Börja om en lm-kedja med 1fm, 2lm, 1fm, *hoppa över 2 st, virka 1fm, 2lm, 1fm nästa lm-kedja* Klipp av garnet

V9: (F1) Börja om en lm-kedja, virka 1st, 2lm, 1st = V-maska* hoppa över 2fm, virka 1st, 2lm, 1st om nästa lm-kedja* Klipp av garnet =24 V-maskor

V10: (F2) Börja om en lm-kedja med 2st, 2lm,2st,
*hoppa över 2st, virka 2st,2lm,2st om nästa lm-kedja.* klipp av garnet

V11: (F3) börja i 1:a st av 2, *virka 1fm i vardera st, 1fm,2lm1fm i lm-kedjan, 1fm i vardera av de 2 sista st, I utrymmet direkt efter sista st virkas en hst i utrymmet mellan V-maskorna på V9* Klipp av garnet

V12: (F1) Börja i hst med 5st, *hoppa över 3fm, 1fm i lm-kedjan, hoppa över 3fm, 5st i hst* Klipp av garnet

V13: (F2) Börja med en puff om fm, *5lm, hoppa över 5st, 1 puff om nästa fm* = 24 puff + 24 lm-kedjor

V14: (F2) Börja om en lm-kedja med 6 fm, *1 rel fm fram om puff, 6fm om nästa lm-kedja*

V15: (F3) Detta varv virkas i bakre maskbågen.
Börja i en fm med 5 lm= 1st + 2lm, *hoppa över 2fm, 1st i nästa fm, 2lm* = 56 st och 56 lm-kedjor

V16: (F1) Börja I en lm-kedja med 3st, *hoppa över 1st, 3st i nästa lm-kedja* Klipp av garnet = 168st

V17: (F3) Börja i 1:a st av 3, virka rel hst bak om de 3 st, *Virka 1 rel st fram om st från varv 15, 3 rel hst bak om nästa 3st* Klipp av garnet

V18: (F2) Börja i en re st fram med 1st, 2lm,1st = V-maska. *Hoppa över 3 re hst bak, virka 1st,2lm,1st i nästa rel st fram* Klipp av garnet

V19: (F1) Börja om lm-kedjan med 1st, 2lm, 1st = V-maska, *hoppa över 2st, virka 1st, 2lm, 1st om nästa lm-kedja* Klipp av garnet

V20: (F3) Repetera V19 Klick av garnet

V21: (F2) Börja om en lm-kedja med 5st, 2lm *hoppa över nästa V-maska, virka 5st i nästa lm-kedja, 2lm* Klipp av garnet

V22: (F1) Börja i 1:a st av 5, virka rel st bak i alla 5st, *1 hst om V-maskan vi hoppade över på varv 21. 5 rel st bak i nästa 5st* Klipp av garnet och fäst samtliga trådar.

 

Lycka till 😊

 

 

 

Annons