Melina´s Hexagon

Garn jag använt är:
Scheepjes Catona (i den blå)
Virknål 3,5
Storlek mellan spetsarna ca 41cm

Falkgarns Favorit
Virknål 4
Storlek mellan spetsarna ca 54cm

Färgerna nedan är med garnet Favorit:
Färg 1 = Grå 805
Färg 2 = Rosa 808
Färg 3 = Grön 041
Färg 4 = Beige 028
(Färg förkortas F i mönstret.)

Garnåtgången är 1 nystan av varje färg du väljer.

Hst popcorn = virka 4hst, ta nålen från öglan, trä nålen i 1:a hst och sen i öglan, dra öglan genom 1:a hst, 1lm.
Popcorn = Virkas som Hst Popcorn men med st
Att börja ett varv med en stolpe = 3lm
Att börja ett varv med Hst = 2lm
Att börja ett varv med fm = 1lm+1fm
Avsluta alltid varje varv med 1sm i 1:a maskan på varvet, är det en st så virkas sm i 3:e lm.

Att tänka på:
Det är många färgbyten så det blir en hel del trådar att fästa, jag rekommenderar dig att göra det efter varje färgbyte. Efter varje färgbyte så ta av garnet.

 1. (F1) 5lm virkas ihop till en magisk ring med 1sm i 1:a lm
 2. (F1) 2st +2lm virkas totalt 6ggr = 12st + 12lm
 3. (F2) Börja i en lm-kedja, 5st + 1lm, *hoppa över 2st, 5st+1lm i nästa lm-kedja* virkas totalt 6ggr. Avsluta varvet med 1sm i 1:a st. = 6 blomblad.
 4. (F2) Börja i 1:a st av 5 i ett blomblad, Virka 5 rel st bak, *1 lång fm virkas i utrymmet mellan 2st från V2, 5 rel st bak om nästa blomblads 5 st* virkas totalt 6ggr. Avsluta varvet med 1sm i 1:a rel st.
 5. (F3) Börja i 1:a rel st i ett blomblad, *virka 1 fm i de 2 första rel st, 1 3:e rel st virkar du 1fm + 2lm + 1fm, virka fm i de sista 2 rel st. om den långa fm virkas 1 rel fm fram* virkas totalt 6ggr. Avsluta varvet med 1sm i 1:a fm.
 6. (F4) Börja i en lång fm = bakom rel fm som virkades på föregående varv.
  i den långa fm virkas 5 st, 1lm, *hoppa över 2 fm, 1 rel st bak om 3:e rel st från V4, 1lm, hoppa över 2fm, virka 5st i nästa långa fm* Virkas totalt 6ggr. Avsluta varvet med 1sm i 1:a st.
 7. (F4) Börja i 1:a st av 5 som virkats i en lång fm, virka 1hst i varje st,* 2hst om lm, 1hst om rel st, 2hst om lm, 1 hst i varje st som virkats i långa fm* Upprepas 6ggr
 8. (F4) Börja i valfri hst, Virka fm i samtliga hst (första fm virkas med 1lm, 1fm i samma maska)
 9. (F3) Börja i en fm som är virkad direkt ovan 1:a st av 5 som gjordes i lång fm, virka fm i följande 2 fm, *1 rel dst fram om 3:e st av 5 från V6, 2lm, 1 rel dst fram om samma st, hoppa över gömd fm, 4fm, 1 dst med nedtag i de 2lm som gjorts i blombaldet på V5, hoppa inte över någon fm, du virkar fm som vanligt bakom dst, totalt 5fm* virkas totalt 6ggr
 10. (F2) Börja i fm innan 1:a rel dst, virka 1fm, *1 rel hst fram om rel dst, 6st om de 2 lm mellan rel dst, 1 rel hst fram om rel dst, 4 fm, 1 rel hst fram om dst, hoppa över 1fm, 4fm* Avsluta varvet med 3fm eftersom du virkade 1fm i början.
 11. (F1) Börja i fm direkt före rel hst från V10, virka 1fm,* hoppa över rel hst, i de kommande 5st virkas 1 rel st bak + 1lm, 1 rel st bak i 6:e st, hoppa över rel hst, 4 fm, 1 rel hst fram, 4fm*
  Avsluta varvet med 3fm eftersom du virkade 1fm i början.
 12. (F2) Börja i lm efter 1:a rel st bak, *1 popcorn + 1lm, hoppa över nästa rel st bak, 1 popcorn + 1lm i nästa lm, hoppa över rel st bak, i nästa lm virkas: 1 popcorn, 2lm, 1 popcorn + 1lm, hoppa över 1 rel st bak, 1 popcorn + 1lm, hoppa över rel st bak, 1 popcorn. Hoppa över 1fm, 1st+ 1lm i nästa fm, hoppa över 1 fm, 1st + 1lm i nästa fm, hoppa över rel hst fram, 1st + 1fm i nästa fm, hoppa över 1 fm, 1st + 1fm i nästa fm, hoppa över fm och rel st bak*
 13. (F3) Börja varvet mellan de 2 popcorn som virkades i samma lm.* Virka 1 hst popcorn, 2lm, 1 hst popcorn i de 2lm, 1 rel hst fram om popcorn, 1 hst i lm, 1 rel hst fram om popcorn, i hst i lm, 1 rel hst fram om popcorn, 1lm, hoppa över st, 1 st i lm,1lm, hoppa över 1st, 1st i lm, 1lm,hoppa över 1st, 1 st i lm, 1 lm, 1 rel hst fram om popcorn, 1hst i lm, 1 rel hst fram om popcorn, 1 hst i lm, 1 rel hst fram om popcorn*
 14. (F4) Börja varvet mellan de 2 hst popcorn som virkades i samma lm.* Virka 1 hst popcorn, 2lm, 1 hst popcorn i de 2lm, rel hst fram om popcorn, virka 5 rel hst fram om nästa 5 hst,1lm, virka 3st tillsammans i de kommande 3st, du hoppar över lm som är mellan st, 1lm, virka rel hst fram om nästa 5 hst, 1 rel hst fram om popcorn*
 15. (F4) Börja varvet mellan de 2 hst popcorn som virkades i samma lm.* Virka 1 hst popcorn, 2lm, 1 hst popcorn i de 2lm, rel hst fram om popcorn, 5 rel hst fram om nästa 5 rel hst, hoppa över 1 rel hst + 1lm, virka, 1 rel dst fram om de 3 st tills, 2lm, 1 rel dst fram igen om de 3st tills.
  hoppa över 1 lm + 1 rel hst fram, virka 5 rel hst fram, 1 rel hst fram om popcorn*
 16. (F1) Börja varvet mellan de 2 hst popcorn som virkades i samma lm.* Virka 1 hst popcorn, 2lm, 1 hst popcorn i de 2lm, rel hst fram om popcorn, 5 rel hst fram om nästa 5 rel hst, Hoppa över en rel hst, 1 rel st fram om dst, 1lm, om de 2 lm virkas: 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm. Virka 1 rel st fram om dst. Hoppa över en rel hst, 5 rel hst fram, 1 rel hst fram om popcorn*
 17. (F2) Börja varvet mellan de 2 hst popcorn som virkades i samma lm.* Virka 1 hst popcorn, 2lm, 1 hst popcorn i de 2lm, 1 rel st fram om popcorn, 6 st, hoppa över rel st, 1 popcorn i lm, 1lm, hoppa över st, 1 popcorn, 1 lm, hoppa över st, 1 popcorn, 1lm, hoppa över st, 1 popcorn i lm. Hoppa över rel st, 6st, 1 rel st fram om popcorn*
 18. (F3) Börja varvet mellan de 2 hst popcorn som virkades i samma lm.* Virka 3 hst popcorn, 1 rel st fram om popcorn, 7 rel st fram, 1 rel hst fram om popcorn, 5 st om lm, 1 rel hst fram om popcorn, 5st om lm, 1 rel hst fram om popcorn, 5st om lm, 1 rel hst fram om popcorn, 7 rel st fram, 1 rel st fram om popcorn*
 19. (F1) Börja varvet mellan den 1:a och 2:a hst popcorn som virkades i samma lm.* 1fm, 3lm, hoppa över en popcorn, 1fm, 1 rel hst fram om popcorn, rel hst fram i nästa 2 st, 4 rel st fram, hoppa över 2st, 1 rel st fram, rel fm bak om nästa 5st, 1 rel hst fram om rel hst, rel fm bak om nästa 5st, 1 rel hst fram om rel hst, rel fm bak om nästa 5st, 1 rel st fram om rel hst. Hoppa över 2st, 4 rel st fram, 2 rel hst fram, 1 rel hst om popcorn*
 20. (F4) Börja varvet i den 2:a popcorn av 3 från varv 18 *1 rel st fram om popcorn, 3lm, 1 rel st fram om samma popcorn, fortsätt i V19, hoppa över 1 fm, virka 3 rel hst bak i följande 3 maskor, därefter 4 rel st bak, hoppa över 1 maska, virka nu i bakre maskbågen följande: 1 fm, hoppa över en maska totalt 8ggr, hoppa över en maska, 1fm. Hoppa över en maska, virka 4 rel st bak, 3 rel hst bak, hoppa över 1fm*
 21. (F4) Börja i de 3 lm mellan 2 rel st. 2fm, 2lm, 2fm virkas i dessa 3lm.
  Därefter virkas 1 fm i samtliga maskor. Totalt 29 fm per sida
 22. (F2) Börja i de 2 lm som är mellan fm, virka 1hst, 2lm, 1hst, fortsätt med rel hst bak tills det återstår 1fm innan 2lm. Hoppa över den fm* totalt 30 hst per sida
 23. (F2) Börja i de 2lm som virkats mellan hst, *virka 1st, 2lm, 1st, hoppa över 1 hst, virka 1st i nästa hst, virka 1st i den överhoppade hst = X-st, upprepa tills Du har 15 X-st på Sidan*
 24. (F2) Börja i de 2lm som virkades mellan st, *virka 1hst, 2lm, 1hst, 1 hst i st, Fortsätt sedan med att virka 2hst i utrymmet mellan st som bildar X-st = totalt 34hst per sida, 1hst*
 25. (F4) Börja i de 2lm som virkades mellan st, *virka 1hst, 2lm, 1hst, Virka 1rel hst bak i varje maska fram till de 2lm*
 26. (F4) Börja i de 2lm som virkats mellan hst, *virka 1fm, 2lm, 1fm, fortsätt virka 1fm i varje hst fram till de 2lm*

 

Lycka till ❤

Elisabeth
Du får gärna bjuda på en kopp kaffe för att sponsra till nya härliga mönster 🙂