Mandala I Love SQUARE

Garn jag använt är Catona

Virknål 3,5

Stl ca 21cm

Arbetet kan upplevas lite tajt och det skålar/vågar sig, men det pressar du ut vid blockning. Virkar du mycket hårt rekommenderar jag dig att använda större virknål.

 

Beskrivning: Vid varje färg anges vilken färg du ska använda på följande vis (1) eller (2), tänk på att ett varv kan innehålla båda färgvalen och ny färg märks upp med (_)

I de varv du använder båda färgerna låter du färgerna löpa med bakom arbetet för att slippa en massa trådar att fästa. Ett tips vid färgbyte är att du byter färg vid sista genomdraget på en maska.

*_* = Upprepas varvet ut

Sm = smygmaska

Lm = luftmaska

Fm = fast maska

Hst = halvstolpe

St= Stolpe

Dst = Dubbelstolpe

Trst = Trippelstolpe

Puff = virka 4 omslag så du har totalt 9 öglor på nålen, hämta upp garn och dra genom öglorna på nålen tills du har 2 öglor kvar, byt färg, hmta upp garn och dra garnet om de sista 2 öglorna

Rel fm bak = Stick in nålen bakifrån runt angiven maska, från höger till vänster, virka därefter som en fastmaska.

Rel hst bak = gör ett omslag, Stick in nålen bakifrån runt angiven maska, från höger till vänster, virka därefter som en hst (Halvstolpe)

Rel dst fram = gör 2 omslag, stick in nålen framifrån runt angiven maska, från höger till vänster, virka därefter som en dst (dubbelstolpe)

Rel trst fram = gör 3 omslag, stick in nålen framifrån runt angiven maska, från höger till vänster, virka därefter som en trst (trippelstolpe)

Börjar du varvet med en fm = 1lm+1fm i samma maska

Börjar du varvet med en hst = 2lm

Börjar du varvet med en st = 3lm

Börjar du varvet med en trst = 4lm

 

 

V1: (1) Virka 5lm som virkas ihop till en ring med 1sm i första lm.

V2: (1) Virka 12 st om ringen, 1:a st är 3lm. Avsluta med 1sm i 3:e lm på 1:a st

V3: (1) Virka 2st i utrymmet mellan st = 24st, 1:a stä e 3lm och varvet avslutas med 1sm i 3lm på 1:a st.

V4: (2) virka 1lm + 1fm i samma m, 1fm,* 1 rel dst fram om st från V2, 2fm* avsluta med 1sm i 1:a fm på varvet. = 24fm + 12 rel dst fram

V5: (1) Virkas i bakre maskbågen, virka fm i samtliga maskor, 1:a fm är 1lm+1fm i samma m = 36 fm

V6: (1) Virka även detta varv i bakre maskbågen, *virka 2fm, i nästa m virkas 2fm, 2fm, i nästa m virkas2fm* = 48fm

V7: (1) Börja med 2lm = 1:a hst, *(2) 1 puff (1) 3hst* När du virkat 12:e puffen så avslutas med 2hst + 1sm i 2:a lm i 1:a 1hst. = 36hst + 12 puff

V8: (1) *virka 1fm i varje hst, om puff virkas en rel hst fram*

= 36 fm + 12 rel hst fram

V9: (1) Börja med 1fm, 2fm i rel hst från V8, *fm i följande 3 m, 2fm i rel hst från V8* avsluta med 2fm och en sm i 1:a fm på varvet = 60 fm

V10: (1) 4fm *(2) 1 rel trst fram om rel dst från V4, hoppa över den gömda maskan som ligger bakom rel trst. (1) Virka fm i nästa 4 maskor* = 48fm + 12 rel trst fram

V11. (1) Virka fm i de första 4fm,* i rel trst från V10 virkas 2fm, 4 fm i näste 4 m* = 72 fm

V12. Virka 1fm i varje maska varvet runt = 72fm

V13. (1) virka 3hst * (2) virka 2 rel trst fram tills om rel trst från V10, 1:a rel trst fram görs om rel trst på vänster sida, när du har 2 öglor kvar på nålen virkar du nästa rel trst fram om rel trst på höger sida, nu virkar du igenom samtliga öglor = 2 rel trst fram tills. Hoppa över den dolda fm som ligger bakom rel trst tills (1) 5hst* När 12:e och sista rel trst tills är virkad virkar du 2hst + 1sm i 1:a fm på varvet.

V14. (1) Virka 3 fm, *virka en rel hst fram om rel trst tills från V13, fortsätt med 5fm*
När 12:e och sista rel hst fram är virkad, virkar Du 2fm + 1sm i 1:a fm på varvet. Tag av garnet. = 60fm + 12 rel hst

V15. (1) Börja detta varv i valfri rel hst från V14, virka 6st i samma maska, hoppa över 2fm och virka 1fm i 3:e fm, hoppa över 2fm, virka 6st i rel hst från V14.

V16. (2) Börja varvet i 1:a st av 6 i en grupp som virkades i rel hst på V15. Virka 3 rel fm fram, 2 lm, 3 rel fm fram, virka 1 rel fm fram om fm som virkades i 3:e fm på V15. = 84 maskor

 

Nu ska rundeln virkas till en square.

V17. (1) Observera att varvet virkas i maskorna från V15, bakom V16.
Börja i en fm mellan st-grupperna,
*1dst, 1lm, 1dst, 1lm, 1dst, 1lm, 1dst, 1lm, 1dst, 1lm, 1dst = 6 dst + 5lm i angiven fm.
1lm, hoppa över 3 st.
1st, 1lm, hoppa över 2st.
1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st i fm mellan st-grupperna = 4st + 3 fm.
1lm, Hoppa över 3st.
1st, 1lm hoppa över 2st.
1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st i fm mellan st-grupperna.
1lm, hoppa över 3 st. 1st, hoppa över 2st, 1lm*.
Upprepa ytterligare 3ggr

V18. (1) Börja varvet i den 3:e lm i gruppen om 6dst.
Virka 2st, 2lm, 2st = 1:a hörnet
hoppa över 1:a dst, *2hst I lm, hoppa över 1dst, 2hst I lm, hoppa över 1dst + 1 lm,
1 rel st fram, hoppa över 1lm + 1st,
2hst I lm, hoppa över 1st, 2fm I lm, hoppa över 1st, 2 hst I lm.
Hoppa över 1st + 1lm, 1 rel st fram om st,
hoppa över lm + st, 2hst i lm, hoppa över 1st, 2fm i lm, hoppa över 1st, 2hst i lm, hoppa över 1st + lm, 1 rel st fram om st, hoppa över lm + 1dst* Upprepas ytterligare 3 ggr.

V19. (2) Börja varvet om de 2lm som bildar hörnet.
*Virka 1st, 1dst med nedtag om varv 16 mellan st ( för 2st åt vänster och 2st åt höger för att frigöra plats för dst) 1st, 2lm, 1st, 1 dst med nedtag om varv 16 mellan st, 1st.
Hoppa över 2st, virka st i nästa 4 maskor,
1dst med nedtag i de 2lm som bildar spets på V16 (st från V18 lämnas ovirkad och hamnar bakom dst),
2 hst, 2fm, 2hst,
1dst med nedtag i de 2lm som bildar spets på V16 (st från V18 lämnas ovirkad och hamnar bakom dst),
2hst, 2fm, 2hst,
1dst med nedtag i de 2lm som bildar spets på V16 (st från V18 lämnas ovirkad och hamnar bakom dst),
Virka st i nästa 4m, hoppa över 2st*
Upprepas ytterligare 3ggr.

V20. (2) Börja i de 2lm som bildat hörnet.
*Virka 1st, 1dst med nedtag om varv 16 mellan st ( för 1st åt vänster och 1st åt höger för att frigöra plats för dst) 1st, 2lm, 1st, 1 dst med nedtag om varv 16 mellan st, 1st.
Hoppa över 2st, virka 4st, 1 rel st fram, 6st, 1 rel st fram, 6st, 1 rel st fram, 4st, hoppa över 2st* Upprepas ytterligare 3 ggr.
V21. (2) Börja i de 2lm som bildar hörn, *1fm, 2lm,1fm om de 2lm, virka 1 rel fm fram om samtliga maskor fram till nästa hörn* = 28 rel fm fram.

 

Annons