Little Princess

Little Princess_(uppdaterad 20190623)

Garn: Cablé 5 från KATIA eller valfritt bomullsgarn

Virknål: 2,5

Storlek 26cm, storleken är med Cablé 5 från Katia.

5 färger:
F1 = Grey 27
F2 = Medium rose 16
F3 = Rose 17
F4 = Pearl light grey 26
F5 = Light Pink 18

*_* repetera hela varvet
**_** upprepas antal gånger som anvisas i beskrivningen
(_) i slutet på varven är antal maskor du har när varvet är klart.
Popcorn = 4 st i anvisad maska, ta ut nålen från sista öglan, trä in nålen i 1:a st och i öglan på sista st, dra sista öglan genom den första, virka en lm för att binda ihop popcornmaskan.

____________________________________________________________________________________________

V1: (F1) 5lm sluts tills en ring med 1sm i 1:a lm.

V2: (F1) 16st virkas om ringen

V3: (F2) I varje st virkas 1 popcorn + 1lm (16 popcorn + 16lm)

V4: (F3) Börja detta varv om en lm, 1 popcorn, *1 rel st fram om popcorn, 1 popcorn om nästa lm* (16 popcorn + 16 rel st fram)

V5: (F4) Börja om en popcorn med 1 rel hst fram, *1lm, 1 rel hst fram om rel st, 1lm, 1 rel hst fram om popcorn*. (32 rel hst fram + 32 lm)

V6: (F4) Börja om en lm med 2hst, *1 rel hst fram om rel hst, 2 hst om lm* ( 64hst + 32 rel hst)

V7: (F1) virka fm i samtliga bakre maskbågar (96fm)

V8; (F1) upprepa varv 7 (96fm)

V9: (F5) Virka även detta varv i bakre maskbågen. Börja i valfri fm, 1st, 1lm,* hoppa över 1fm, 1st i nästa fm, 1lm* (48 st + 48 lm)

V10: (F5) Börja om lm med 2hst, *1rel hst fram om st, 2hst om nästa lm* (96hst + 48 rel hst fram)

V11: (F4) börja i en rel hst fram med 1 fm, *3lm, hoppa över 2hst, 1fm i rel hst fram* (48 fm + 144lm)

V12: (F4) börja varvet med 1fm i en lm-båge, *3lm, 1 fm i nästa lm-båge*

V13: (F4) upprepa V12

V14: (F1) Börja om en lm-båge, virka 3hst, *1 rel hst fram om fm, 3hst om nästa lm-båge* (144 hst + 48 rel hst fram)

V15: (F2) Börja detta varv i en rel hst med en popcorn, *3lm, hoppa över 3hst, 1popcorn i nästa rel hst* (48 popcorn + 144lm)

V16: (F3) Börja i 1:a hst av 3 från V14, virka 3st*1 rel hst fram om popcorn, 3st i de 3hst från V14* ( 144st + 48 rel hst fram)

V17: (F3) virka fm i samtliga st, du hoppar över rel hst som gjordes i popcorn. (144fm)

V18: (F4) Detta varv virkas endast i rel hst från V16. I samma rel hst virkas 1 rel st fram, 2lm, 1 rel st fram = V-maska. (48 V-maskor)

V19: (F3) Börja i de 2lm som virkats mellan 2 rel st, virka 5st, *hoppa vidare till nästa 2lm och virka 1fm, fortsätt i nästa 2lm med 5st* (24 grupper med 5st + 24 fm)

V20: (F4) Börja i de 5st med 5 rel st bak, *1 rel fm fram om fm, 5 rel st bak* (24 grupper med 5 rel st bak + 24 rel fm fram)

V21: (F1) Börja i de 5 rel st med 5 sm *om rel fm virkas 1 rel hst fram, 2lm, 1 rel hst fram= V-maska, 5 sm* (24 V-maskor + 120sm)

V22: (F5) Börja i de 2lm som virkades mellan 2 rel hst, *virka 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm = 5st+5lm, 1fm i bakre maskbågen på 3:e rel st från V20, 1lm, fortsätt i nästa 2lm*

V23: (F3) Börja om 1:a lm efter st, *virka 2hst om lm, 1 rel hst fram om st, upprepa 4ggr till, hoppa över sista st, 1 rel fm fram fm, hoppa över 1 st*

 

Lycka till

Elisabeth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annons