Little Flower Blanket

Bomullsgarn 8/4 tex. Catona som jag använt till mina blommor.

6 färger har använts till denna. Varje varv är uppmärkt med färgnummer från listan nedan, men observera att det endast är för första blomman. Vill du som jag, variera färgerna för varje blomma, måste Du ändra färgnummer själv.

F1 = 402 Silver green
F2 = 518 Marshmallow
F3 = 523 Apricot
F4 = 408 Old Rose
F5 = 528 Silver Blue
F6 = 130 Old Lace

Virknål 3

Storlek blomma ca 13cm
Storlek 3×3 blommor med kant ca 46cm

Blomma:

V1. (F1) Virka 5 lm och slut till en ring med 1sm i 1:a lm

V2. (F1) Om ringen virkas 1 puff, 2lm totalt 8ggr. Tag av garnet och fäst tråden

V3. (F2) Börja om de 2 lm mellan 2 puffar, virka 5 hst (1:a hst är 2lm), *hoppa över puff och virka 5hst om nästa 2lm*, upprepas ytterligare 6ggr. Tag av garnet och fäst trådarna.

V4. (F3) Börja i 1:a hst i en grupp om 5. Virka rel hst fram om samtliga 5hst, *2lm, 5 rel hst fram om nästa grupp om 5hst* Upprepas ytterligare 6ggr. Tag av garnet och fäst trådarna.

V5. (F4) Börja i 1:a rel hst av 5, virka 5 rel dst fram tills, *4lm, i fm om de 2lm, 4lm, 5 rel dst fram om nästa 5 rel hst* upprepas ytterligare 6gr. Tag INTE av garnet efter detta varv, du använder samma färg på nästa varv.

V6.(F4) Gör 1 sm i de 4lm, *virka 5lm, 1fm i nästa lm-kedja, 2lm, 1fm i nästa lm-kedja som är direkt efter blommblad.* upprepas runt om, du ska ha totalt 8st lm-kedjor med 5 lm och 8 lm-kedjor med 2lm som är över blombladen. Tag av garnet.

Kant runt blomma:

V7. (F5) Börja i en lm-kedja med 5lm, virka 7 st om lm-kedjan, *1lm, 1 fm om lm-kedja med 2lm, 1lm, 7st om nästa lm-kedja med 5lm*Upprepas runt om. Du ska ha totalt 8st ”bågar” med 7st i varje samt 8 fm. Tag av garnet och fäst trådarna.

V8. (F1) Börja i 1:a st av 7, *virka 7fm i bakre maskbågen, Hoppa över lm, 1hst, 1lm,1hst om fm, hoppa över lm* Tag INTE av garnet. Nästa varv fortsätter med samma färg.

V9. (F6) *Virka 3hst, i 4:e fm virkas 1hst + 2lm+1hst, fortsätt med 3 hst i nästa 3fm, hoppa över 1hst, 1 puff om lm, hoppa över 1hst* upprepas runt om.

Observera! Första blomman görs tom V9, ska du göra fler blommor som du vill virka ihop, så gör det under V9 för att få det snyggast. Jag har virkat ihop blommorna i de 2lm som virkas i 4:e fm av 7 och i puff. Du virkar 3hst, i 4:e fm virkat du 1hst, 1lm, 1sm i de 2lm från annan blomma, 1lm, 1hst i 4:e fm, fortsätt med 3 hst. Hoppa över hst, virka en puff, 1sm i puff mittemot från andra blomman, 3hst.

 

Mitten blomma:

Virkas i 2färger, samt en 3:e färg när du virkar in blomman mellan de större blommorna.

V1. (F3) Virka 5 lm och slut till en ring med 1sm i 1:a lm

V2. (F3) Om ringen virkas 1 puff, 2lm totalt 8ggr. Tag av garnet och fäst tråden

V3. (F1) Börja i de 2lm mellan puffar. *Virka 4st tills (=blad), 3lm, hoppa över puff* virkas ytterligare 7ggr. Tag av garnet.

 

Lilla blomman virkas fast i utrymmet som blir mellan 4 blommor.
(F6) börja i 2lm som virkats mellan 2 blad, 2fm, 1lm, 1sm i de 2 lm som virkats i 4:e fm på varv 9 på större blomman, 1lm, ytterligare 2fm i samma 2fm, 1rel fm fram om blad, 2fm, 1sm i puff på större blomman, ytterligare 2fm i samma 2lm. Du virkar runt om, fäst i alla 4 stycken 2lm och 4 puff på större blommor.

Avslutning när Du virkat blommorna i önskad storlek.
Beskrivningen nedan är gjord för 3×3 blommor. Så tänk på att upprepa de fetstilta mellan varje hörnblomma till önskat antal blommor du virkat.

Virkas i F6

V1: Börja i en hörnblomma och i de första 2lm:
*Virka puff+ 2lm + puff i de 2lm, hoppa över 1hst, virka 3st, 1 rel st fram om puff, 3st, hoppa över 1st, 1puff + 2lm+ 1puff i de 2lm, hoppa över 1hst, 3st, 1 rel st fram om puff, 3st, hoppa över 1hst, puff + 2lm + puff i de 2lm, hoppa över 1hst, 3st, 1 rel st fram om puff, 3st, hoppa över 1hst, 1puff + 2lm + 1puff om de 2lm, hoppa över 1hst, 3st, 1 rel st fram om puff, 2st, hoppa över 3hst. Nu är du framme där 2 blommor virkats ihop i de 2lm, om maskan som du virkat ihop blommorna virkar du 1 dst, 1lm, 1dst, 1lm, 1dst, 1lm, 1dst, 1lm, 1dst. Se bild i slutet på mönstret.
Hoppa över 3hst, virka 2st, 1 rel st fram om puff, 3st, hoppa över 1hst, 1puff+2lm+1puff om de 2lm, hoppa över 1hst, 3st, 1 rel st fram om puff, 3st, hoppa över 1hst, 1puff+2lm+1puff om de 2lm, hoppa över 1hst, 3st, 1 rel st fram om puff, 2st, hoppa över 3hst.
Nu är du framme där 2 blommor virkats ihop i de 2lm, om maskan som du virkat ihop blommorna virkar du 1 dst, 1lm, 1dst, 1lm, 1dst, 1lm, 1dst, 1lm, 1dst.
Hoppa över 3hst, virka 2st, 1 rel st fram om puff, 3st, hoppa över 1hst* Upprepas ytterligare 3ggr.

V2: Börja i de 2lm mellan de 2 puff, *virka 1puff, 1lm, 1puff, 1lm, 1puff i de 2lm, hoppa över puff, 2hst, hoppa över 1st, 1 rel hst fram om rel st, hoppa över 1st, 2hst, hoppa över puff, virka 1puff, 1lm, 1puff, 1lm, 1puff i de 2lm, hoppa över puff, 2hst, hoppa över 1st, 1 rel hst fram om rel st, hoppa över 1st, 2hst, hoppa över puff, virka 1puff, 1lm, 1puff, 1lm, 1puff i de 2lm, hoppa över puff, 2hst, 1 rel hst fram om rel st, hoppa över 1st, 2hst, hoppa över puff, virka 1puff, 1lm, 1puff, 1lm, 1puff i de 2lm, hoppa över puff, virka 2hst, hoppa över 1st, virka 1 rel hst fram om rel st. hoppa över 2st, virka 1 rel st fram om dst, 1lm, hoppa över 1lm, virka 1 rel st fram om dst, hoppa över 1lm, virka 1lm, 1 rel st fram om dst, hoppa över 1lm, virka 1lm, 1 rel st fram om dst, hoppa över 1lm, virka 1lm, 1 rel st fram om sista dst. Hoppa över 2st, virka 1 rel hst fram om rel st, hoppa över 1st, virka 2 hst, hoppa över puff, virka 1puff, 1lm, 1puff, 1lm, 1puff om de 2lm mellan puff, hoppa över puff, virka 2hst, hoppa över 1st, virka 1 rel hst fram om rel st. Hoppa över 1st, virka 2hst, hoppa över 1puff, virka 1puff, 1lm, 1puff, 1lm, 1puff i de 2lm, hoppa över 1puff, virka 2hst, hoppa över 1 st, virka 1 rel hst fram om rel st. hoppa över 2st, virka 1 rel st fram om dst, 1lm, hoppa över 1lm, virka 1 rel st fram om dst, hoppa över 1lm, virka 1lm, 1 rel st fram om dst, hoppa över 1lm, virka 1lm, 1 rel st fram om dst, hoppa över 1lm, virka 1lm, 1 rel st fram om sista dst. Hoppa över 2st, virka 1 rel hst fram om rel st, hoppa över 1st, virka 2 hst, hoppa över puff, virka 1puff, 1lm, 1puff, 1lm, 1puff om de 2lm mellan puff, hoppa över puff, virka 2hst, hoppa över 1st, virka 1 rel hst fram om rel st. Hoppa över 1st, virka 2hst, hoppa över 1puff, virka 1puff, 1lm, 1puff, 1lm, 1puff i de 2lm, hoppa över 1puff, virka 2hst, hoppa över 1 st, virka 1 rel hst fram om rel st, hoppa över 2st. Virka 1 rel st fram om dst, 1lm, hoppa över 1lm, virka 1 rel st fram om dst, hoppa över 1lm, virka 1lm, 1 rel st fram om dst, hoppa över 1lm, virka 1lm, 1 rel st fram om dst, hoppa över 2st* Upprepas ytterligare 3ggr.

V3: Börja varvet om 1:a puffen av 3. *Virka 1 rel fm fram om 1:a puff, 2fm om lm, 1 rel fm fram om nästa puff, 2fm om lm, 1 rel fm fram om 3:e puff. 5fm, 1 rel fm fram om puff, 2 fm om lm, 1 rel fm fram om nästa puff, 2fm om lm, 1 rel fm om 3:e puff, 5fm. 1 rel fm fram om puff, 2 fm om lm, 1 rel fm fram om nästa puff, 2fm om lm, 1 rel fm om 3:e puff, 5fm. 1 rel fm fram om puff, 2 fm om lm, 1 rel fm fram om nästa puff, 2fm om lm, 1 rel fm om 3:e puff. 3fm, 1 rel fm fram om st, 4 hst om lm, 1 rel fm fram om st, 4hst om lm, 1 rel fm fram om st, 4 hst om lm, 1 rel fm fram om st, 4hst om lm, 1 rel fm fram om sista dst. 2fm, 1 rel fm fram om puff, 2 fm om lm, 1 rel fm fram om nästa puff, 2fm om lm, 1 rel fm om 3:e puff, 5lm, 1 rel fm fram om nästa puff, 2fm om lm, 1 rel fm om 3:e puff, 3fm, 1 rel fm fram om st, 4 hst om lm, 1 rel fm fram om st, 4hst om lm, 1 rel fm fram om st, 4 hst om lm, 1 rel fm fram om st, 4hst om lm, 1 rel fm fram om sista dst, 3fm.* Upprepas ytterligare 3ggr.

V4: i Varje maska virkas 1fm + 1lm runt om.

Kram Elisabeth

img_1780

Annons