Flowered Star Doily

Click here for English version Flowered Star in English

Garn: Catona från Scheepjes
Garnåtgång: lite mer än 1 nystan Catona 50g = 2nystan
Virknål 3

Storlek: ca 32 cm

Maskbeskrivning;
Sm = smygmaska
Lm = luftmaska
Fm = fast maska
Hst = halvstolpe
St= Stolpe
Dst = Dubbelstolpe
Popcorn = virka 4st, ta nålen från öglan, trä nålen i 1:a st och sen i öglan, dra öglan genom 1:a st, 1lm.
Puff = virka 5 omslag så du har totalt 11 öglor på nålen, hämta upp garn och dra genom öglorna på nålen tills du har 2 öglor kvar, hämta upp garn och dra garnet om de sista 2 öglorna
Picot= virka 3lm, avsluta med en fm i 1:a lm)
Rel st bak = Gör 1 omslag, stick in nålen bakifrån runt angiven maska, från höger till vänster, virka därefter som en st.
Rel st fram = Gör 1 omslag, stick in nålen framifrån runt angiven maska, från höger till vänster, virka därefter som en st.
Rel hst fram = Gör 1 omslag, stick in nålen framifrån runt angiven maska, från höger till vänster, virka därefter som en hst.
Rel dst fram = gör 2 omslag, stick in nålen framifrån runt angiven maska, från höger till vänster, virka därefter som en dst (dubbelstolpe)

Börjar du varvet med en fm = 1lm+1fm i samma maska
Börjar du varvet med en hst = 2lm
Börjar du varvet med en st = 3lm
Avsluta alltid varvet med 1sm i första maskan
*_* upprepas runt om

V1: Virka en lm-ring, 5lm + 1sm i 1:a lm.

V2: Virka 12st om ringen

V3: Börja i en st med en rel st fram,* 1lm, 1 rel st fram i nästa st*

V4: Varvet virkas endast om lm mellan rel st fram. Om varje lm virkas 1 popcorn + 2lm.

V5: Börja varvet om de 2lm mellan popcorn. Virka 4hst, *1 rel st fram om popcorn, 4hst om lm* upprepas runt om.

V6: *3 rel hst fram om första 3 hst, hoppa över 1 hst, om rel st som virkades om popcorn på v5 virkas 1 rel dst fram, 2lm, 1 rel dst fram. Hoppa över 1 hst, 3 rel hst fram, om rel st som virkats om popcorn på v5 virkas 1 puff. *

V7: 1 puff i 1:a hst direkt efter puff, 2 rel hst fram, *1 rel st fram om rel dst fram, om de 2 lm virkas (1lm, 1st) 4ggr, avsluta med 1lm, 1 rel st fram om rel dst fram, 2 rel hst fram, 1 puff i 3:e hst, 1 rel st fram om puff, 1 puff om nästa hst, 2 rel hst fram*

V8: sm fram till 1:a lm. *1 popcorn + 1lm, hoppa över st, 1 popcorn + 1lm, hoppa över 1st, 1 popcorn, 2lm, 1 popcorn, 1lm om samma lm, hoppa över 1st, 1 popcorn + 1lm, hoppa över 1st, 1 popcorn + 1lm, 1 rel st fram om rel st, hoppa över 2hst, 1 rel hst fram om puff, 1 puff om rel st,
1rel hst fram om puff, hoppa över 2hst, 1 rel st fram om rel st*

V9: Sm fram till en topp = de 2 lm som virkats mellan 2 popcorn.
*Virka 3st, 2lm,3st om toppen, 1rel hst fram om popcorn, 2lm, 1 rel hst fram om nästa popcorn, 2lm, 1 rel hst fram om sista popcorn, 2lm, hoppa över 2 rel hst, om puff virkas: 1 rel fm fram, 8lm, 1 rel fm fram = lm-ögla. Virka 2lm, Hoppa över 2 rel hst fram till 1:a popcorn, om popcorn virkas 1 rel hst fram, 2lm, 1 rel hst fram om nästa popcorn, 2lm, 1 rel hst fram om 3:e popcorn, nu är du i toppen*

V10: sm fram till en topp = de 2lm som virkats mellan 6st.
*2st, 2lm, 2st om toppen, 3rel st bak om följande st, hoppa över rel hst, 1fm om lm, 1 rel fm fram om rel hst, 1fm om lm, 1 rel fm fram om rel hst, hoppa över 2lm som är innan lm-öglan med 8lm och börja om lm-öglan med 1 st, fortsätt med ytterligare 4st om öglan, 2lm, 5st, hoppa över 2lm som är direkt efter lm-öglan, 1 rel fm fram om rel hst. 1fm om lm, 1 rel fm fram om rel hst, 1fm om lm, hoppa över rel hst, rel st bak om nästa 3st innan toppen*

V11: sm fram till en topp = de 2lm som virkats mellan 4st.
*1hst, 2lm, 1hst om toppen, fm i följande 5st, hoppa över 1fm, virka 1 fm i nästa fm, hoppa över 2fm, virka fm i nästa 5st. 1fm, 2lm, 1fm i de 2lm som virkats mellan de 10st om lm-öglan. Virka ytterligare 5fm i de sista 5st. hoppa över 2fm, virka 1 fm i nästa fm, hoppa över 1fm, virka nu 5fm i de sista 5st*

Nu är stjärnan klar!

 

V12: sm fram till en topp = de 2lm som virkats mellan 2hst.
*Virka 1puff, 2lm, 1puff om toppen, virka 12 lm, hoppa över samtliga maskor fram till nästa topp som är de 2lm mellan 2fm, i dessa 2fm virkas 1puff, fortsätt med 12 lm och hoppa över samtliga maskor fram till nästa topp som är de 2lm som virkats mellan 2 hst*

V13: *i de 2lm som virkats mellan 2puffar virkas 1puff, 2lm, 1puff.
1lm, 1rel fm fram om puff från V12, om lm-kedjan virkas 12fm, 1 rel hst fram om puff, 12 fm om lm-kedjan, 1 rel fm fram om puff, 1lm*

V14: *i de 2lm som virkats mellan 2puffar virkas 1puff, 2lm, 1puff, 1lm, hoppa över puff, 1puff i lm som virkades mellan puff och rel fm om puff på V13. Virka 6lm, 1fm, 6lm, 1fm virkas i 6:e fm = lm-ögla. Virka 6lm, hoppa över 6fm, 1 rel fm fram om rel hst som virkats i puff på V13. 6lm, hoppa över 6 fm, 1fm, 6lm, 1fm = lm-ögla virkas i 7:e fm, 6im, hoppa över 5fm, virka 1puff om lm som virkades mellan rel fm fram och puff, 1lm, hoppa över puff*

V15: I de 2lm som virkats mellan 2 puffar virkas 1puff, 2lm, 1puff,* 1lm, hoppa över 1puff, 1 puff virkas om lm som virkats mellan 2 puffar, 2lm, 1fm om lm-kedjan, 1 dst om lm-öglan, fortsätt virka följande om lm-öglan: 1lm, 1dst totalt 5ggr. Virka 2st tills på följande sätt: 1 st (virka endast halva st, 2 öglor ska vara kvar på nålen) virkas om lm-kedjan, hoppa över rel fm fram och virka den 2:a st, när du gör den 2:a st virkas det igenom samtliga öglor på nålen= 2st tills.
1 dst i lm-öglan, fortsätt virka följande i lm-öglan: 1lm, 1dst totalt 5ggr.
1fm om lm-kedjan, 2lm, hoppa över 1puff, virka 1puff om lm, 1lm, hoppa över puff*, virka 1puff, 2lm, 1puff om de 2lm.*

V16: Om de 2lm som virkats mellan 2 puffar virkas 1puff, 1picot, 1puff, * 1lm, 1rel fm om puff, 1fm om lm, 1 rel fm om puff. Hoppa över 2lm, 1 rel fm fram om fm. Hoppa över 1:a dst, 4st om lm, 1 rel fm fram om dst virkas 4ggr. 4st om lm, hoppa över dst, virka 1fm om utrymmet mellan 2st tills, hoppa över 1dst, 4st om lm, 1 rel fm fram om dst virkas 4ggr. 4st om lm, hoppa över dst, 1 rel fm fram om fm, hoppa över 2lm, 1rel fm fram om puff, 1fm om lm, 1 rel fm fram om puff, 1lm. om de 2lm virkas 1puff, 1picot, 1puff*

Lycka till ❤

Vill rikta ett stort tack till Karin Åshammar @virklust för hjälpen att testa mitt mönster och för den feedback jag fått ❤

Glöm inte att dela dina bilder med mig, på Insta @Lifestylebyella.se och Facebook Lifestyle By Ella. Vänligen respektera användandet av mina mönster och ange mig som designer vid publicering av bilderna.

Elisabeth

Annons