Ella´s mini Lotus

Lilla lotus blomman passar sig till vilken form av duk just du vill göra. Jag har gjort en liten löpare. Du virkar ihop blommorna i sista varvet.

The little lotus flower suits which kind of tablecloth you want to do. I have made a small table runner. You work together the flowers in the last lap.

Jag har använt garnet Cablé 5 från Katia. Nr 26 (ljus grå) och 27 (grå)

I have used the yarn Cablé 5 from Katia.
No 26 (light grey) and 27 (grey)

Virknål/ Crochet hook 2,5

Storlek/Size: 11cm

 

4lm virkas ihop med 1sm i 1:a lm =lm-ring

4ch, crochet tog with 1sl st in first ch = ch-loop.

 

V1. (f27) Om lm-ringen virkar du 12st

Around ch-loop crochet 12dc

V2. (26) börja I utrymme mellan st, virka 1hst, *om st virkar du 1 rel st fram, 1 hst i nästa utrymme mellan st* (12hst + 12 rel st fram)

In the space between dc you do 1hdc, *1fpdc around dc, 1hdc around next space between dc* (12hdc+12fpdc)

V3. (26) Börja I samma maska som du avslutade föregående varv, virka 10lm, hoppa över 3 maskor och virka 1fm i 4:e maskan, *10lm, hoppa över 3maskor, 1fm i 4:e maskan* Upprepas så du har 6 lm-bågar med 10lm.

Start in same stitch you ended round 2. Do 10ch, skip 3stitches, 1sc I 4th stitch, *10ch, skip 3stitch, 1sc I 4th stitch* Repeat until you have 6 ch10.

V4 (26). Börja I en lm-båge, virka 8st, 2lm, 8st. De 2lm bildar toppen på första bladet av 6.* Efter sista st av 8 fortsätter du i nästa lm-båge med 8st, 2lm,8st* Upprepa tills du har 6st blad.

Start this round in beginning of one ch10, do 8dc, 2ch,8dc = the 2ch is the top of your first petal of 6. * When you is done with 8th dc in first petal you do 8dc, 2ch,8dc in next ch10* repeat until you have 6 petal.

V5 (27). Börja I en topp på ett blomblad, om toppen virkar du 1st, 2lm,1st. *Fortsätt med rel st bak i följande 7st. 1 rel fm fram om fm på varv 3. Hoppa över 1st, rel st bak i följande 7st, 1st+2lm+1st i de 2lm som bildar toppen på bladet.* upprepas på samtliga 6blad.

Start this round in a petal, 1dc,2ch,1dc. *Go on with bpdc in next 7dc, skip 1dc, 1fpsc in sc from round 3. Skip 1dc, bpdc in next 7dc, 1dc, 2ch, 1dc in ch2 = petal.* Repeat in all 6 petal.

 

Varv 5 virkas endast genom samtliga 6 blomblad på första blomman, när det är dags att börja virka ihop blommorna så virkar du ihop dem i topparna. Så var uppmärksam på i vilken/vilka toppar som ska virkas ihop. När du virkar ihop 2blad så virkar du följande i toppen: 1st, 1lm, 1sm i toppen på andra blommans blad, 1lm, 1st, fortsätt se som vanligt med 7 rel st bak.

Round 5 is only crocheted by all 6 petals on the first flower, when it is time to start crocheting the flowers, you work them together in the tops. So be aware of which tops should be worked together. When you work together 2 petals you work the following in the top: 1dc, 1ch, 1sl st in the top of the other petal, 1ch, 1dc, continue as usual with 7 bpdc.

Good luck ❤