Dag 7 Mystical Romantic Pillow

V36. 3lm = 1:a st, 2lm, 1st = Första hörnet.                                                                                       1 relief st fram om de första 4 st, 1lm, hoppa över 1:a st, 1st i lm, *1 relief st fram om st, 1 st om lm* fortsätt fram tills det återstår 4st, virka relief st fram om dessa, 2st, 1lm, 2st= nästa hörn.

V37. 2lm = 1:a hst, 1hst, 1lm, 2hst =förstahörnet                                                                             Iföljande 5st virkas relief hst fram, fortsätt med att virka relief hst bak fram tills det återstår 5st innan nytt hörn. I de 5 st virkas relief hst fram. ”hst, 1lm, 2hst = nästa hörn.

V38. 1st, 2lm, 1st = första hörnet                                                                                                     Relief st fram i de första 7 hst. *Hoppa över 1 hst, 1 st i nästa hst, 1st i den överhoppade hst= X-maska* Repetera tills du har 32 X-maskor och 7hst kvar till nytt hörn. I de 7 hst virkas relief st fram, 1st.2lm, 1st = nästa hörn.

V39. 1st, 2lm,1st =första hörnet.                                                                                                 Relief st fram om de första 8st. I utrymmet mellan de 2 st som bildar X-maska virkas 2st, totalt i samtliga 32 x-maskor. När det kvarstår 8st innan nytt hörn virkas releif st fram om dessa, 1st, 2lm, 1st i nästa hörn.

V40. 1fm, 2lm, 1fm = första hörnet                                                                                          Hoppa över första st, Virka fm i varje st fram tills det återstår 1st innan hörnet, denna hoppas över. nästa hörn, 1fm, 2lm, 1fm.

Nu mäter arbetet ca 63cm.

Pressa eller blocka ditt arbete, för i morgon monterar vi vår kudde ❤

Annons