Dag 6 Mystical Romantic

V31. 2lm=1:a hst, 1hst, 1lm,2hst = första hörnet                                                                             Hoppa över första fm, virka hst i varje fm fram till nästa hörn, 2hst, 2lm, 2hst = nästa hörn

V32. 1fm, 2lm, 1fm = första hörnet                                                                                          Hoppa över 1:a hst, virka 1fm i varje hst fram till nästa hörn, 1fm, 2lm, 1fm.

V33. 5lm = 1st + 2lm, 1st = första hörnet                                                                                     1lm, hoppa över 1:a fm, 1st i nästa fm, *1lm, hoppa över 1fm, 1st i nästa fm* upprepa till nästa hörn, 1st. 2lm, 1st = nästa hörn.

V34. 3lm = 1:a st, 1st, 1lm, 2st = Första hörnet.                                                                               1 relief st fram om 1:a st, 1st i lm, *1 relief st fram om st, 1 st om lm* fortsätt fram till nästa hörn, 2st, 1lm, 2st= nästa hörn.

V35. 5lm = 1.a st + 2lm, 1st = första hörnet.                                                                                     3 relief st fram om kommande 3st, *1lm, hoppa över 1st, 1 releif st fram om nästa st* upprepa tills det återstår 3 st innan nytt hörn. I följande 3 st virkas 3 releif st fram, 1st, 2lm, 1st = nästa hörn.

Jag har nu pressat mitt arbete för att se måtten lite bättre, nu mäter mitt arbete ca 57cm

Annons