Dag 2 Mystical Romantic Pillow

Dag 2

V11. Sm fram till ett hörn. 5lm = 1:a st + 2lm, 1st = 1:a hörnet.                                                  3 relief st fram , hoppa över 1hst, *om relief hst som gjordes om puff på V10 virkas 1 relief st fram, 1lm, hoppa över 1 hst, 1 relief st fram om nästa relief hst som är gjord om puff på V10* när sista releif hst fram är gjord på sista relief hst som gjordes om puff på V10 hoppar Du över 1hst, virka 3 relief hst fram till hörnet, virka 1st, 2lm, 1st = nästa hörn.

V12. Sm fram till ett hörn. 2lm = 1 hst, 2lm, 1hst = 1:a hörnet                                             Relief st fram om följande 4st. *virka 1 relief st fram om relief st från V11 som gjorts ovan puff, 1 hst i lm* virkas fram till det är 4 st kvar till hörnet, virka 4 releif st fram, i hörnet virkas 1hst, 2lm, 1hst

V13. Sm fram till ett hörn. 3lm = 1fm + 2lm, 1fm = hörn                                                   *Hoppa över 1hst, virka fm i bakre maskbågen tills det återstår en hst innan hörnet, denna hoppas över. Virka 1fm, 2lm, 1fm = nästa hörn* = varje sida har 28 fm.

V14. Sm fram till ett hörn. 4lm = 1hst + 2lm, 1hst = hörn.                                                   Varvet virkas i den bakre maskbågen, *virka 1 hst i varje fm, i hörnen virkas 1hst, 2lm, 1hst* = 30 hst per sida.

V15. Sm fram till ett hörn. 1lm = 1:a fm, 2lm, 1fm = 1:a hörnet.                                        *virka fm I samtliga hst fram till hörnet där du virkar 1fm, 2lm, 1fm* =32 fm per sida

 

Mitt arbete mäter ca 23 cm efter del 2.

Annons